Statens strålevern

Statens strålevern er fagmyndigheit på område strålevern og atomtryggleik. Strålevernet sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet, men skal tene alle departementa i spørsmål som gjeld stråling.

Statens strålevern

Adresse:

Grini næringspark 13, Østerås, Bærum

Telefon:

67 16 25 00   

Postadresse:

Postboks 55, 1332 Østerås

E-post :

nrpa(a)nrpa.no

Heimeside:

www.nrpa.no

Ansvarsområde:

  • Statens strålevern har ansvar for forvaltning og tilsyn av all bruk av strålekjelde i medisin, industri og forsking, og med dei to forskingsreaktorane i Noreg.
  • Statens strålevern overvakar naturleg og kunstig stråling i miljø og yrkesliv.
  • Statens strålevern skal auke kunnskapen om førekomst, risiko og effekt av stråling. Dette gjeld mellom anna innan radioøkologi og medisinske effektar av stråling.
  • Statens strålevern leier, har sekretariat og operasjonslokale for den nasjonale atomulykkeberedskapen.
  • Statens strålevern har standardlaboratorium for måling av stråledose og radioaktivitet.