Osteoporose og benbrudd:

Benskjørhet

Norge har verdensrekord i knokkelbrudd. Beinskjørhet (osteoporose) er en viktig risikofaktor for brudd, men faktorer knyttet til fall/traume er også viktig.

Et glass fylles opp med melk.

Melk er en viktig kilde til kalsium, som kroppen må ha for å unngå å utvikle benskjørhet.Foto: iStockphoto

Årlig brekker 9.000 voksne nordmenn hoften og 15 000 håndleddet. Behandling av lårhalsbrudd krever hvert år flere liggedøgn på norske sykehus enn hjerteinfarkt gjør.

Kvinner i Oslo er på verdenstoppen i bruddskader. På landsbasis regner man med at mellom 96.000 og 225.000 norske kvinner har osteoporose. Denne beregningen er blant annet basert på beinvevsmålinger av underarmen hos kvinner i Oslo og Tromsø. I Oslo hadde syv av ti kvinner i alderen 75-76 år så lav beintetthet at de fikk diagnosen osteoporose. I Tromsø gjaldt dette tre av ti kvinner over 50 år og seks av ti over 70 år.

Beinskjørhet og brudd blant eldre er et stort folkehelseproblem. I et handlingsprogram for perioden 2005-2008 tar Helsedirektoratet for seg forebyggende tiltak blant barn og unge, kvinner i 40-60-årsalderen, samt eldre.

Risikofaktorer

Hvilken betydning kostholdet og spesielt kalsium og vitamin D-tilførselen har for denne høye forekomsten, er fortsatt uklar. En tilfredsstillende tilførsel av kalsium og vitamin D i ung alder er viktig for normal skjelettutvikling. Benmassen øker med årene hos unge mennesker og når sitt maksimum i 20-30 års alder. Benmassen senere i livet er avhengig av hvor høy den maksimale benmasse var og hvor stort bentapet senere har vært.

Potensial for forebygging

Selv om det er usikkerhet på dette området, er det mye som tyder på at ernæringsmessige forhold kan spille en rolle for hyppigheten av denne typen benbrudd. I tillegg til et balansert kosthold som sikrer inntaket av kalsium og vitamin D, er det viktig å være fysisk aktiv og å unngå undervekt.

Ansvarlig: Helsedirektoratet Kontakt: 810 200 50
Kapsler med kosttilskudd ligger i en haug.