Spedkost 12 måneder: Flere barn ammes

Tolv måneder gamle barns kosthold er i stor grad i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring, viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost. Sammenlignet med resultater fra forrige tilsvarende undersøkelse i 1999 har det skjedd flere forbedringer av kostholdet.

Den nye undersøkelsen, som ble gjennomført av Universitetet i Oslo i 2007 på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet, viser at ved tolv måneders alder er det nå 46 prosent av barna som får morsmelk mot 36 prosent i 1999. Ettåringer som ammes får i gjennomsnitt morsmelk 3,5 ganger i døgnet.

Målet i handlingsplanen for bedre kosthold er at 50 prosent av ettåringene skal ammes.

Langt mindre søtt

Ettåringenes inntak av tilsatt sukker nå er betraktelig lavere enn i 1999. Det har vært en meget stor endring i inntaket av søte drikker; inntaket var betraktelig lavere i 2007 (14 g/dag) enn i 1999 (81 g/dag). Helsedirektoratet anbefaler at maksimalt ti prosent av energien skal komme fra tilsatt sukker, og hele 91 prosent av ettåringene er nå innenfor denne anbefalingen. Gjennomsnittsettåringen får nå fire prosent av energien fra tilsatt sukker.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen tar for seg kostholdet til landets tolv måneder gamle barn. Kostholdet ble undersøkt ved hjelp av et spørreskjema til barnets foreldre/foresatte. 1635 barn ble inkludert i analysene. Dette tilsvarer en svarprosent på 57. Datainnsamlinga ble gjennomført i 2007. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 1999.

Formålet med undersøkelsen var å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn i Norge for å få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppa.

Undersøkelsen inngår som en del av systemet for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen.