Spedkost 6 måneder: Sunt kosthold blant spedbarn

Seks måneder gamle barn har i hovedsak et kosthold i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring. Det viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost. For flere kostvaner har det vært en positiv endring siden forrige tilsvarende undersøkelse i 1998.

Undersøkelsen, som ble gjennomført av Universitetet i Oslo i 2006, på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet, viser at andelen barn som ammes har holdt seg på et høyt nivå. Ved seks måneders alder er det 80 prosent av barna som ammes. En noe høyere andel fullammes ved fire til seks måneders alder sammenlignet med undersøkelsen i 1998, men det er fortsatt under halvparten som fullammes ved fire måneders alder. Et av målene i regjeringens Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen er at 70 prosent av spedbarna fullammes ved fire måneders alder.

Helsedirektoratet mener det er svært positivt at det fortsatt er så mange av spedbarna som ammes, men det er et godt stykke igjen før målene for fullamming er nådd.

Mer grønt og mindre saft

80 prosent av barna får frukt-/bærmos, mot 54 prosent i 1998, mens 44 prosent får potet-/grønnsakmos mot 38 prosent i 1998. Det er også en høyere andel som får fisk nå enn i 1998.

Mens det i 1998 var 5 prosent av barna som fikk saft med sukker, er det nå bare 1 prosent av barna som får dette.

Dette er gunstige endringer. Det å etablere gode matvaner tidlig i livet er viktig for fremtidig helse, og mer frukt, grønt og fisk og mindre sukkerrike varer allerede fra spedbarnsalder er i tråd med anbefalingene.

Undersøkelsen er også et nyttig verktøy for Mattilsynet i arbeidet med å sikre spedbarna trygge produkter.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen tar for seg kostholdet til landets seks måneder gamle barn. Kostholdet ble undersøkt ved hjelp av et spørreskjema til barnets foreldre/foresatte. 1986 barn ble inkludert i analysene. Dette tilsvarer en svarprosent på 67. Datainnsamlingen ble gjennomført i 2006. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 1998.

Formålet med undersøkelsen var å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn i Norge for å få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppa.

Undersøkelsen ble gjennomført av Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet. Undersøkelsen inngår som en del av systemet for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen.