Nordmenn spiser mer mettet fett – men mindre sukker

Inntaket av mettet fett er for høyt, og vi spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. Det positive er at folk spiser mer grønnsaker og mindre sukker. Det viser den nye rapporten «Utviklingen i norsk kosthold 2012».

Maldonsalt i en skje på et bord.

Vi spiser dobbelt så mye salt som anbefalt.Foto: iStockphoto

Bakgrunnsinformasjon

  • Ett av tre dødsfall i Norge skjer før 75-års alder. Langt over halvparten av for tidlige dødsfall i Norge skyldes sykdommer som kreft, diabetes type 2, hjerte-karsykdommer og overvekt.
  • Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt, bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker for å forebygge en rekke sykdommer.
  • WHO vedtok på et møte i Geneve i fjor med 119 medlemsland tilstede et sett med indikatorer og frivillige mål for å redusere risiko for utvikling av hjerte/karsykdommer, kreft, diabetes og lungesykdommer.
  • Sykdommer som kreft, diabetes type 2, hjerte-karsykdommer og overvekt er den største årsaken til dødsfall i verden, hele 63 prosent av alle dødsfall skyldes dette.

Forbruket av kjøtt har økt betydelig over lengre tid. I perioden fra 2010 til 2011 økte kjøttforbruket fra 74 til 75 kilo per person. Forbruket av smør og fløte har økt de siste årene. Samtidig velger folk i større grad fete ostetyper.

De nye tallene viser at mettet fett bidrar med 16 prosent av kostens energiinnhold, dette er vesentlig høyere enn det anbefalte nivået på 10 prosent. De største kildene til mettet fett er fete meieri- og kjøttprodukter.

– Forbruket av disse bør ned, sier fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Knut-Inge Klepp.

– Vi ser dessverre også at forbruket av fisk ikke har økt slik man ønsker. Det hadde vært en fordel om forbruket av fisk økte i stedet for forbruket av kjøtt. Det er derimot positivt at innholdet av transfettsyrer i kosten ligger stabilt lavt - på under en prosent, som er anbefalt nivå, legger Klepp til.

Mer grønt og mindre sukker

Rapporten viser også at det skjer en positiv utvikling i forhold til inntak av frukt og grønt. 

– Inntaket av grønnsaker har økt med hele 2 kilo per person fra 2010 til 2011. Dette er en gledelig utvikling som gir helsegevinst på sikt. Frukt, bær og grønnsaker er viktige i kostholdet fordi de kan bidra med å forebygge en del typer kreft, hjerte- og karsykdommer, forteller Klepp.

Det er også bra at det har vært en nedgang på 5 kilo i forbruket av potetprodukter som pommes frites og potetgull i perioden fra 2006 til 2011.

Sukkerforbruket har gått ned i flere år og trenden fortsatte i 2010 til 2011. Brus og godteri er fortsatt de største sukkerkildene.

Salt - en skjult helsefare

Det gjennomsnittlige saltinntaket i Norge ligger på omtrent 10 gram per person per dag. Dette er dobbelt så høyt som anbefalt. Det er sammenheng mellom inntak av salt, blodtrykk og risiko for hjerte- og karsykdommer. Høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse, og hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i befolkningen.

– Over tre fjerdedeler av saltet vi spiser kommer fra industribearbeidede matvarer og mat spist på serveringssteder. Derfor vil en reduksjon i tilsetning av salt i produksjon av matvarer industrielt og i kantiner og andre spisesteder kunne gi betydelige helsegevinster, forteller Klepp.

Global utfordring

Norge har deltatt aktivt i arbeidet for å få medlemslandene i WHO til å bli enige om en global plan for reduksjon i dødelighet fra hjerte- og karsykdommer, kreft, fedme og diabetes.

– Kosthold utgjør en viktig del av dette arbeidet. De nasjonale kostrådene anbefaler at man begrenser inntaket av mettet fett og salt og øker inntaket av fisk, grove kornvarer, frukt og grønnsaker. Dette skal bidra til å forebygge kroniske sykdommer i befolkningen og rådene bygger på omfattende forskning.

– Flertallet i befolkningen vet hva som er sunt å spise, men det er allikevel et mål at flere skal gjøre de sunne valgene i hverdagen. Vi er derfor opptatt av å formidle at små grep i kosthold og fysisk aktivitet kan gjøre stor forskjell for helsen, sier Klepp.

Ansvarlig: Helsedirektoratet Kontakt: 810 20 050
En laksefilet.