Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling og læring. Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. De skal være et verktøy for å sikre sunn mat i barnehagen.

Barn som spiser.

 Foto: Helsedirektoratet

Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold enten den er medbrakt hjemmefra eller tilberedes i barnehagen.

Retningslinjene utgjør en faglig standard som barnehager og barnehageeiere i samarbeid med foresatte bør strekke seg etter.

Stor innflytelse på barnas mat- og måltidsvaner

Et sunt og variert kosthold i barneårene er viktig for vekst, utvikling og læring.

Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barnas kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas mat- og måltidsvaner, kosthold og helse.Et sunt mattilbud i barnehagen er også et bra tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse.

Flere utfordringer i barns kosthold

Daværende Sosial- og helsedirektoratet gjennomførte i 2005 en kartlegging av mat- og måltidstilbudet i landets barnehager. Denne viste at svakhetene ved mat- og måltidstilbudet i barnehagene i stor grad er sammenfallende med utfordringene ved barns kosthold: Lite grønnsaker, frukt, fisk og grove kornprodukter og mye sukker og mettet fett. Et ernæringsmessig bra mattilbud i barnehagene vil derfor kunne ha stor betydning for barns kosthold og deres helse i dag og i framtiden.

Om retningslinjene

Retningslinjene er ett av tiltakene i Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011)  Retningslinjene er basert på helsemyndighetenes gjeldende anbefalinger for ernæring, og retter seg mot barnehageeier, barnehagepersonell, foresatte og andre interesserte