Tilsynsresultater

Trygt å spise tunfisk på boks

En åpen og en lukket boks med tunfisk

30.08.2016 Det er helt trygt å spise tunfisk på boks. Nye undersøkelser viser at innholdet av uønskede stoffer som for eksempel kvikksølv er langt under grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater


Er det trygt å spise tang og tare?

Tang i sjøen

30.06.2016 Det er en økende interesse for tang og tare til bruk som mat og tangprodukter kan bli en viktig del i norsk kosthold i fremtiden. Samtidig vet vi for lite om de stoffene i tangprodukter som kan ha negativ effekt på helsen. Derfor må tang og tare generelt brukes med forsiktighet og ikke spises i store mengder. 

Tema: Miljøgifter


Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten

Broccoli, chilipepper og gulrot var blant matvarene der det ble funnet for mye rester av plantevernmidler i 2015

16.06.2016 Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt. Det viser et årlig tilsynsprosjekt. Mer enn 98 prosent av prøvene som ble analysert i 2015 var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater


Feilmerkede matvarer fremdeles en risiko for mange allergikere

Sjokoladebiter

14.06.2016 Hver tiende undersøkte matvare var feilmerket for allergener i et tilsynsprosjekt som ble gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland i 2015.

Tema: Tilsynsresultater


Mattilsynet har analysert fiskekaker, panert fisk, fiskegrateng og fiskepinner

10.05.2016 Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i noen av de meste solgte fiskeproduktene på markedet. Produktene har endret næringsstoffsammensetning siden tidligere analyser og viser blant annet endring i fettsammensetning.

Tema: Tilsynsresultater


Sju av 10 serveringssteder får smilefjes

Mann og kvinne ved et kafébord.

13.04.2016 Etter tre måneder med smilefjesordningen har Mattilsynet utført over 3 200 tilsyn over hele landet. I gjennomsnitt får sju av ti serveringssteder smilefjessymbolet, mens svært få får surmunn. Resultatene etter første kvartal viser også at ordningen har ført til en solid bedring av hygienestandarden hos de som har hatt besøk av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Ingen funn av fluorerte stoffer i papp og papir

Pizza i pizzaeske

12.04.2016 Mattilsynet har analysert matkontaktmaterialer av papp og papir for innhold av utvalgte fluorerte stoffer. Det ble ikke funnet målbare nivåer av disse stoffene, som kan være hormonforstyrrende og kreftfremkallende.

Tema: Tilsynsresultater


Importører av matemballasje må bedre kontrollrutinene

Plastikkbokser med grønnsaker

31.03.2016 En undersøkelse fra Mattilsynet viser at importører av matemballasje må forbedre sine rutiner for å unngå at matemballasje inneholder skadelige stoffer.

Tema: Tilsynsresultater


Mattilsynet har analysert Grandiosa og våre andre mest populære frossenpizzaer

Pizza

15.03.2016 Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer- og tungmetaller i de mest populære frossenpizzaene på markedet. Samtlige produkter inneholder minimalt med tungmetaller og er frie for transfett.

Tema: Tilsynsresultater


Mange barnehager i Hedmark må bedre rutinene for å sikre trygg mat

Barn som spiser.

14.03.2016 34 av 82 barnehager i Hedmark fikk pålegg fra Mattilsynet om å utbedre rutiner, internkontroll og forhold på kjøkken for å sikre trygg mat.

Tema: Tilsynsresultater