Tilsynsresultater

Sju av 10 serveringssteder får smilefjes

Mann og kvinne ved et kafébord.

13.04.2016 Etter tre måneder med smilefjesordningen har Mattilsynet utført over 3 200 tilsyn over hele landet. I gjennomsnitt får sju av ti serveringssteder smilefjessymbolet, mens svært få får surmunn. Resultatene etter første kvartal viser også at ordningen har ført til en solid bedring av hygienestandarden hos de som har hatt besøk av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Ingen funn av fluorerte stoffer i papp og papir

Pizza i pizzaeske

12.04.2016 Mattilsynet har analysert matkontaktmaterialer av papp og papir for innhold av utvalgte fluorerte stoffer. Det ble ikke funnet målbare nivåer av disse stoffene, som kan være hormonforstyrrende og kreftfremkallende.

Tema: Tilsynsresultater


Importører av matemballasje må bedre kontrollrutinene

Plastikkbokser med grønnsaker

31.03.2016 En undersøkelse fra Mattilsynet viser at importører av matemballasje må forbedre sine rutiner for å unngå at matemballasje inneholder skadelige stoffer.

Tema: Tilsynsresultater


Mattilsynet har analysert Grandiosa og våre andre mest populære frossenpizzaer

Pizza

15.03.2016 Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer- og tungmetaller i de mest populære frossenpizzaene på markedet. Samtlige produkter inneholder minimalt med tungmetaller og er frie for transfett.

Tema: Tilsynsresultater


Mange barnehager i Hedmark må bedre rutinene for å sikre trygg mat

Barn som spiser.

14.03.2016 34 av 82 barnehager i Hedmark fikk pålegg fra Mattilsynet om å utbedre rutiner, internkontroll og forhold på kjøkken for å sikre trygg mat.

Tema: Tilsynsresultater


Foreløpige resultater fra overvåkningen av medisinrester i oppdrettsfisk fra 2015

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

02.03.2016 De foreløpige resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram viser at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler var langt under verdiene som er ansett som trygge. Et funn av et stoff som ikke skal brukes til matproduserende dyr viste seg å skyldes forurensing under prøvetaking.

Tema: Tilsynsresultater


Advarer mot to fiskeoljer etter funn av miljøgifter

Polarol Havmusolje -  best før/batchnr: 092016/009 og Polaris Hvalolje  -  batchnr: 6691

23.02.2016 Mattilsynet advarer mot kosttilskuddene Polarol Havmusolje og Polaris Hvalolje etter funn av miljøgifter over grenseverdi. Vi oppfordrer de som har disse om å kaste dem.

Tema: Tilsynsresultater


Trygge egg fra små og mellomstore eggpakkerier

Kartong med egg

23.02.2016 Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten.

Tema: Tilsynsresultater


Få funn av uønskede stoffer i importert sjømat

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

29.01.2016 Analyser av importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området i 2014 viste få tilfeller der uønskede stoffer var over grenseverdien. Statusen på importert sjømat var derfor god i 2014, på samme måte som den har vært tidligere.

Tema: Tilsynssaker


Lite miljøgifter i skjell

Forsker som undersøker et blåskjell

09.12.2015 Det var i 2014 lave konsentrasjoner av E.coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer i skjell langs norskekysten. Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater