Tilsynsresultater

6 av 14 analyserte olivenoljer holdt ikke mål

08.05.2017 6 av 14 olivenoljer som Mattilsynet har analysert, var ikke «extra virgin», selv om de var merket som dette.

Tema: Tilsynssaker


Mye honning er feilmerket

Honning

02.05.2017 En av fire honninger undersøkt av Mattilsynet var feilmerket. Det viser resultatene fra en tilsynskampanje hvor 63 typer honning ble testet.

Tema: Tilsynssaker


Trygg produksjon av rakfisk og andre innlandsfiskprodukter

Rakfisk anrettet på asjett med lefse, purre og rømme

04.04.2017 De aller fleste produsenter av rakfisk og annen innlandsfisk har god styring og produserer trygge produkter. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn.

Tema: Tilsynsresultater


Norsk oppdrettsfisk er trygg mat

Laksefilet som skjæres opp av person med hvita hansker

04.10.2016 Over 12.000 fisk vart i 2015 undersøkte for ulovlege og uønskte stoff. Resultata frå denne overvakinga viser at det er trygt å ete norsk oppdrettsfisk.

Tema: Tilsynsresultater


Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet

19.09.2016 Mattilsynet avdekket i 2015 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem av totalt 134 mat-, fôr og såvareprøver (tilsvarende fire prosent). Alle funn ble gjort i importerte matvarer.

Tema: Tilsynsresultater


Trygt å spise tunfisk på boks

En åpen og en lukket boks med tunfisk

30.08.2016 Det er helt trygt å spise tunfisk på boks. Nye undersøkelser viser at innholdet av uønskede stoffer som for eksempel kvikksølv er langt under grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater


Er det trygt å spise tang og tare?

Tang i sjøen

30.06.2016 Det er en økende interesse for tang og tare til bruk som mat og tangprodukter kan bli en viktig del i norsk kosthold i fremtiden. Samtidig vet vi for lite om de stoffene i tangprodukter som kan ha negativ effekt på helsen. Derfor må tang og tare generelt brukes med forsiktighet og ikke spises i store mengder. 

Tema: Miljøgifter


Lavt innhold av plantevernmiddelrester i maten

Broccoli, chilipepper og gulrot var blant matvarene der det ble funnet for mye rester av plantevernmidler i 2015

16.06.2016 Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt. Det viser et årlig tilsynsprosjekt. Mer enn 98 prosent av prøvene som ble analysert i 2015 var innenfor de fastsatte grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater


Feilmerkede matvarer fremdeles en risiko for mange allergikere

Sjokoladebiter

14.06.2016 Hver tiende undersøkte matvare var feilmerket for allergener i et tilsynsprosjekt som ble gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland i 2015.

Tema: Tilsynsresultater


Mattilsynet har analysert fiskekaker, panert fisk, fiskegrateng og fiskepinner

10.05.2016 Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer og tungmetaller i noen av de meste solgte fiskeproduktene på markedet. Produktene har endret næringsstoffsammensetning siden tidligere analyser og viser blant annet endring i fettsammensetning.

Tema: Tilsynsresultater