Tilsynsresultater

Trygge norske skjell på markedet

Noen blåskjell på hvit bakgrunn.

24.05.2017 Det er et generelt lavt innhold av fremmedstoffer i norske skjell som selges i butikker og på serveringssteder. Den mikrobiologiske kvaliteten til skjellene er også gjennomgående god.

Tema: Tilsynsresultater


Fann manglar ved 6 av 10 produsentar av spiseferdig sjømat

22.05.2017 I ein kontroll av 85 produsentar som lagar sjømat som ikkje skal varmebehandlast før forbrukaren et den – slik som til dømes røykt fisk, fisk til sushi og kokt skaldyr - fann Mattilsynet manglar hos 6 av 10 verksemder.

Tema: Tilsynsresultater


Vannverkenes beredskap må bli bedre

18.05.2017 Mattilsynet har sjekket beredskapen ved over 500 norske vannverk. 75 prosent av de undersøkte vannverkene har fått beskjed om å forbedre beredskapen, slik at de kan sikre innbyggerne trygt og godt vann i alle typer situasjoner.

Tema: Tilsynsresultater


6 av 14 analyserte olivenoljer holdt ikke mål

11.05.2017 6 av 14 olivenoljer som Mattilsynet har analysert, var ikke «extra virgin», selv om de var merket som dette.

Tema: Tilsynssaker


Mye honning er feilmerket

Honning

02.05.2017 En av fire honninger undersøkt av Mattilsynet var feilmerket. Det viser resultatene fra en tilsynskampanje hvor 63 typer honning ble testet.

Tema: Tilsynssaker


Trygg produksjon av rakfisk og andre innlandsfiskprodukter

Rakfisk anrettet på asjett med lefse, purre og rømme

20.11.2017 De aller fleste produsenter av rakfisk og annen innlandsfisk har god styring og produserer trygge produkter. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn.

Tema: Tilsynsresultater


Norsk oppdrettsfisk er trygg mat

Laksefilet som skjæres opp av person med hvita hansker

04.10.2016 Over 12.000 fisk vart i 2015 undersøkte for ulovlege og uønskte stoff. Resultata frå denne overvakinga viser at det er trygt å ete norsk oppdrettsfisk.

Tema: Tilsynsresultater


Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet

19.09.2016 Mattilsynet avdekket i 2015 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem av totalt 134 mat-, fôr og såvareprøver (tilsvarende fire prosent). Alle funn ble gjort i importerte matvarer.

Tema: Tilsynsresultater


Trygt å spise tunfisk på boks

En åpen og en lukket boks med tunfisk

31.08.2016 Det er helt trygt å spise tunfisk på boks. Nye undersøkelser viser at innholdet av uønskede stoffer som for eksempel kvikksølv er langt under grenseverdiene.

Tema: Tilsynsresultater


Er det trygt å spise tang og tare?

Tang i sjøen

01.07.2016 Det er en økende interesse for tang og tare til bruk som mat og tangprodukter kan bli en viktig del i norsk kosthold i fremtiden. Samtidig vet vi for lite om de stoffene i tangprodukter som kan ha negativ effekt på helsen. Derfor må tang og tare generelt brukes med forsiktighet og ikke spises i store mengder. 

Tema: Miljøgifter