Tilsynsresultater

Julebordtilsyn i Rogaland

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

19.12.2013 De fleste spisestedene serverer trygg mat til gjestene sine i førjulsstria. Det er konklusjonen etter at Mattilsynet har vært på tilsyn hos 16 større serveringssteder i en hektisk periode med julebord og mange spisegjester.

Tema: Tilsynsresultater


2 av 3 cateringvirksomheter på Østlandet hadde for dårlig kontroll med mattrygghet

Mattilsynets inspektør sjekker lageret på en restaurant

05.12.2013 2 av 3 cateringvirksomheter på Østlandet fikk påpekt mangler knyttet til mattrygghet i en kontroll fra Mattilsynet. Ved 5 av stedene var forholdene så dårlig at Mattilsynet stengte virksomhetene umiddelbart. I tillegg fikk ni virksomheter omsetningsforbud.

Tema: Tilsynsresultater


Lite tungmetall i torsk i nord

Torsk

24.10.2013 Tungmetallnivået i torsk tatt i Salten i Nordland er svært lave, viser en undersøkelse NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Dårlig hygieneforhold i norsk hvitfiskproduksjon

Klippfisk med salt stablet på gulvpaller

23.10.2013 209 av 232 virksomheter som tar i mot og produserer hvitfisk som filet, saltfisk, klippfisk og tørrfisk hadde dårlig hygiene. Det viser en omfattende kontroll fra Mattilsynet. Selv om fisken er produsert under dårlige hygieniske forhold inneholder produktene sjelden bakterier som er helsefarlig for mennesker. I tillegg blir hvitfisk vanligvis varmebehandlet før det spises.

Tema: Tilsynsresultater


6 av 13 barnegrøter holder ikke det de lover på pakningen

Baby som spiser grøt fra en skje

14.10.2013 For 6 av 13 barnegrøter stemmer ikke innholdsdeklarasjonen overens med det analyserte innholdet av næringsstoffer. Dette kommer frem i et analyseprosjekt av barnegrøt, utført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Trygge spisesteder i Bergen sentrum

Rent og ryddig kjøkken på en restaurant. En kokk skjærer opp grønnsaker.

11.10.2013 Mattilsynet har undersøkt spisesteder i Bergen sentrum og ga karakteren bra til 21 av 25 steder. 

Tema: Tilsynsresultater


Serveringsbransjen må skjerpe seg

Rotete kjøkken

20.08.2013 Mattilsynet har i perioden januar til mars 2013 kontrollert 122 spisesteder i Hedmark og Oppland. 77 av spisestedene fikk pålegg om utbedringer.

Tema: Tilsynsresultater


Trygg oppdrettsfisk – Lite fremmedstoffer i oppdrettsfisk

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

14.08.2013 Det var ingen funn av ulovlige legemidler, og innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter var langt under de verdiene som er ansett som trygge. Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


For dårlig hygiene ved utsalgssteder for softis

16.09.2014 Nesten halvparten av stedene som selger softis har for dårlig hygiene. Mattilsynet har funnet tarmbakterier i softisen på flere av sine tilsyn i Rogaland.

Tema: Tilsynsresultater


Mye av markedet for kosttilskudd lar seg ikke kontrollere

Ulike typer kosttilskudd i en skål.

09.07.2013 Markedet for kosttilskudd er uoversiktlig og mye lar seg ikke kontrollere, viser en analyse fra Mattilsynet. Forbrukere må være klar over at ikke alt som er tilgjengelig for salg, er vurdert av det offentlige. – Utfordringene ligger i stor grad utenfor vår kontroll, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet.

Tema: Kosttilskudd