Tilsynsresultater

Lite miljøgifter i hvalkjøtt

Et stykke hvalkjøtt

20.11.2012 Det er lavt innhold av miljøgifter i kjøtt av vågehval. Det kommer fram i en undersøkelse NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Bra resultat etter tilsyn på spisesteder i Bergen

Mattilsynets inspektør sjekker et restaurantkjøkken

02.11.2012 Mattilsynet for Bergen og omland hadde torsdag 1.november en tilsynskampanje med inspeksjon på 20 spisesteder i Bergen sentrum. Kampanjen er et samarbeid med andre distriktskontor i regionen.

Tema: Tilsynsresultater


Lite fremmedstoffer og mikroorganismer i skjell

Blåskjell

04.09.2012 Det er et generelt lavt innhold av fremmedstoffer i skjell, og den mikrobiologiske kvaliteten til skjellene er også gjennomgående god. Unntaket er hel kongsnegl, som hadde et høyt innhold av kadmium. Det viser kartlegging NIFES har gjort på vegne av Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Trygg oppdrettsfisk

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

24.08.2012 Det var ingen funn av ulovlige legemidler, og innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter var langt under internasjonalt aksepterte grenseverdier. Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater


Få funn av ulovlig GMO i 2011

To maiskolber

21.08.2012 Mattilsynets tilsynsprosjekt på genmodifisert mat og fôr viser at det er få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet. Kun 2 av 143 undersøkte prøver hadde GMO-innhold i strid med regelverket. De to prøvene var av proteinprodukter brukt i styrketreningsmiljøer.

Tema: Tilsynsresultater


Lave restnivåer av plantevernmidler i jordbær

Mange modne jordbær ligger samlet

02.07.2012 Jordbær på det norske markedet inneholder lave nivåer av plantevernmidler. Restnivåene utgjør i snitt bare 5 prosent av tillatt maksimal verdi. Det er dermed god sikkerhetsmargin for mulige helseeffekter.

Tema: Tilsynsresultater


Lite rester av plantevernmidler i norsk mat

Frukt og grønnsaker

02.07.2012 Overvåkingen i 2011 viser for fjerde år på rad ingen overskridelser av grenseverdier for rester av plantevernmidler i norskproduserte næringsmidler. Dette til tross for at det undersøkes for mange flere plantevernmidler enn tidligere og at flere grenseverdier er satt til en kvantifiseringsgrense. Resultatene viser også lave nivåer i importerte næringsmidler, med unntak av enkelte produkter fra Afrika og Asia. Samlet sett er det få endringer fra tidligere år.

Tema: Tilsynsresultater


Mulig å redusere risikoen for Campylobactersmitte i kyllingproduksjon

Kyllingfilet

20.06.2012 Mattilsynet har gjennomført et tilsynsprosjekt i Trøndelag om Campylobactersmitte i ferskt fjørfekjøtt. Resultatene viser at det er mulig å redusere risikoen for smitte ved håndtering og konsum av ferskt fjørfekjøtt ved enkle smitteforebyggende tiltak hos kyllingprodusentene, bedre rutiner for håndtering av smittede partier ved slakteriene og et utvidet prøvetakingsregime.

Tema: Tilsynsresultater


Bakterier i softis i Rogaland, viser tilsynsrapport

Rosa softis tapps fra maskin

15.06.2012 For mange utsalg har for mye bakterier i softisen de selger. Det er konklusjonen i en fersk rapport fra Mattilsynet i Rogaland og Agder.

Tema: Tilsynsresultater


Få funn av bly, kadmium og tinn i vegetabilske produkter

Frukt og grønnsaker

07.06.2012 Mattilsynet har i 2011 analysert 275 prøver av vegetabilske produkter for bly, kadmium og tinn. Resultatene viser at det generelt er lite slike tungmetaller i frukt, grønnsaker, og nøtter på det norske markedet.

Tema: Tilsynsresultater