Tilsynsresultater

God status på importert sjømat

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

22.02.2018 Sjømat importert til Norge i 2016 hadde god kvalitet og var trygg. Det var få tilfelle med uønskte stoff over grenseverdiane.

Tema: Tilsynsresultater


Trygge norske skjell på markedet

Noen blåskjell på hvit bakgrunn.

22.02.2018 Det er et generelt lavt innhold av fremmedstoffer i norske skjell som selges i butikker og på serveringssteder. Den mikrobiologiske kvaliteten til skjellene er også gjennomgående god.

Tema: Fisk og skalldyr


Fann manglar ved 6 av 10 produsentar av spiseferdig sjømat

22.02.2018 I ein kontroll av 85 produsentar som lagar sjømat som ikkje skal varmebehandlast før forbrukaren et den – slik som til dømes røykt fisk, fisk til sushi og kokt skaldyr - fann Mattilsynet manglar hos 6 av 10 verksemder.

Tema: Fisk og skalldyr


Vannverkenes beredskap må bli bedre

22.02.2018 Mattilsynet har sjekket beredskapen ved over 500 norske vannverk. 75 prosent av de undersøkte vannverkene har fått beskjed om å forbedre beredskapen, slik at de kan sikre innbyggerne trygt og godt vann i alle typer situasjoner.

Tema: Drikke


6 av 14 analyserte olivenoljer holdt ikke mål

22.02.2018 6 av 14 olivenoljer som Mattilsynet har analysert, var ikke «extra virgin», selv om de var merket som dette.

Tema: Margarin, smør, matolje o.l.


Mye honning er feilmerket

Honning

22.02.2018 En av fire honninger undersøkt av Mattilsynet var feilmerket. Det viser resultatene fra en tilsynskampanje hvor 63 typer honning ble testet.

Tema: Merking av mat


Trygg produksjon av rakfisk og andre innlandsfiskprodukter

Rakfisk anrettet på asjett med lefse, purre og rømme

22.02.2018 De aller fleste produsenter av rakfisk og annen innlandsfisk har god styring og produserer trygge produkter. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn.

Tema: Fisk og skalldyr


Norsk oppdrettsfisk er trygg mat

Laksefilet som skjæres opp av person med hvita hansker

22.02.2018 Over 12.000 fisk vart i 2015 undersøkte for ulovlege og uønskte stoff. Resultata frå denne overvakinga viser at det er trygt å ete norsk oppdrettsfisk.

Tema: Tilsynsresultater


Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet

22.02.2018 Mattilsynet avdekket i 2015 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem av totalt 134 mat-, fôr og såvareprøver (tilsvarende fire prosent). Alle funn ble gjort i importerte matvarer.

Tema: Genmodifisert mat (GMO)


Trygt å spise tunfisk på boks

En åpen og en lukket boks med tunfisk

22.02.2018 Det er helt trygt å spise tunfisk på boks. Nye undersøkelser viser at innholdet av uønskede stoffer som for eksempel kvikksølv er langt under grenseverdiene.

Tema: Fisk og skalldyr