Tilsynsresultater

Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet i 2016

06.09.2017 Mattilsynet avdekket i 2016 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i to prøver av importerte matvarer. Det ble ikke gjort funn av ulovlig genmodifisering i fôr- eller såvarer.

Tema: Genmodifisert mat (GMO)


Stadig bedre resultater fra smilefjesordningen

Mann og kvinne ved et kafébord.

01.09.2017 Etter to fulle runder med smilefjesordningen, og mer enn 15 000 gjennomførte tilsyn, viser tallene at stadig flere serveringssteder får smilefjes ved første gangs tilsyn.

Tema: Tilsynsresultater


Lav helserisiko fra radioaktivitet i mat og drikke

23.08.2017 Helserisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke i Norge er lav for de aller fleste, viser en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort for Mattilsynet.

Tema: Miljøgifter


Lite radioaktiv forureining i oppdrettslaks

Oppdrettslaks

14.08.2017 Forureininga i oppdrettslaksen er låg og langt under grenseverdien. Nivåa er tilsvarande eller lågare enn i villfisk.

Tema: Tilsynsresultater


Trygge nivåer av plantevernmiddelrester i mat

Frukt og grønnsaker

05.07.2017 Mattilsynets overvåking i 2016 viser at nivået av plantevernmidler i mat generelt er lavt og det er få funn over grenseverdiene. Dette tilsier at maten er trygg å spise. Det har imidlertid vært en økning av antall overskridelser fra 2015 til 2016.

Tema: Tilsynsresultater


Få overskridelser av grenseverdiene for radioaktivitet i norsk mat

Sau som beiter på fjellet

04.07.2017 Overvåkningen som Mattilsynet og Strålevernet gjorde i 2016 viste at kun enkelte prøver av sauekjøtt og én brunost hadde for høye verdier av radioaktivitet.

Tema: Tilsynsresultater


Trygg oppdrettsfisk

Oppdrettslaks

27.06.2017 Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram for medisinrester i oppdrettsfisk i 2016 bekrefter igjen at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler og miljøgifter var langt under verdiene som er ansett som trygge.

Tema: Tilsynsresultater


Funn av sykdomsfremkallende bakterier i melkeprodukter laget av rå melk

Test av melk

21.06.2017 I et overvåkingsprogram av ulike oster og andre melkeprodukter, avdekket Mattilsynet bakterier som kan utløse sykdom i tre norske melkeprodukter og en fransk ost. Alle var upasteuriserte.

Tema: Tilsynsresultater


Svært skuffende resultater etter tilsyn med gatekjøkken i Oslo, Asker og Bærum

Hamburger i brød med sesamfrø.

13.06.2017 40 gatekjøkken ble inspisert da Mattilsynet i april gjennomførte en tilsynskampanje. Bare seks av virksomhetene fikk godkjent, mens så mange som ni ble stengt på stedet på grunn av svært dårlig hygiene.

Tema: Tilsynsresultater


God status på importert sjømat

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

06.06.2017 Sjømat importert til Norge i 2016 hadde god kvalitet og var trygg. Det var få tilfelle med uønskte stoff over grenseverdiane.

Tema: Tilsynsresultater