Tilsynsresultater

Syv funn av ulovlig genmodifisert materiale i 2014

27.05.2015 I Mattilsynets tilsynsprosjekt ble det i 2014 påvist ulovlig GMO-innhold i 7 av totalt 54 prøver av næringsmidler, men ikke i noen av de 67 prøvene tatt av fôr- og såvarer. – Dette bekrefter igjen at innslaget av ulovlig GMO er lavt i Norge, sier Øygunn Østhagen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater

Fortsatt høyt innhold av akrylamid i enkelte matvarer

19.05.2015 Resultater fra analyser i 2014 viser at flere matvarer fortsatt har høye nivåer av akrylamid. Spesielt gjelder dette ferdigstekt pommes frittes, enkelte chipsprodukter og knekkebrød. Mattilsynet vil følge opp produsentene, og har bestilt en ny risikovurdering om akrylamid i matvarer.

Tema: Stoffer ved tillaging av mat

Et merke der det står:

Mange feilaktige ernærings- og helsepåstander i dagligvarer

13.05.2015 Mattilsynet har avdekket mange feil ved bruk av ernærings- og helsepåstander i merking av matvarer som inngår i vårt daglige kosthold.

Tema: Merking av mat

Rotete kjøkken

Urovekkende mange spisesteder med dårlige rutiner

11.05.2015 Fra november 2014 til februar 2015 inspiserte Mattilsynet i Oslo, Asker og Bærum 156 kafeer og restauranter. Bare 40 av virksomhetene passerte uten anmerkninger eller med bare bagatellmessige mangler. I 26 virksomheter var situasjonen så alvorlig at den resulterte i stengninger, omsetningsforbud eller andre hastevedtak.

Tema: Tilsynsresultater

Mattilsynet har analysert kjøkkenartikler av plast

07.05.2015 Mattilsynet har undersøkt 25 kjøkkenartikler av polyamidplast (nylon) for å analysere for primære aromatiske aminer (PAA). Ingen av de undersøkte artiklene overskred grenseverdiene som er satt for denne type produkter.

Tema: Tilsynsresultater

Gode resultater etter Merkesjekken 2014

27.04.2015 Mattilsynets merkesjekk i 2014 har ført til en betydelig bedring i korrekt merking av matvarer. Av de 270 produktene som fikk merknader i fjorårets undersøkelse, har hele 223 produkter nå riktig merking.

Tema: Tilsynsresultater

Eldre kvinne som får servert mat av en pleier på en institusjon

Kristiansand kommune har mangelfulle rutiner for sykehjemsmat

24.03.2015 Sykehjemmene i Kristiansand kommune har mangelfull styring på hvordan de oppbevarer og tilbereder maten til beboerne sine. – Det er viktig med gode rutiner for å sikre trygg mat, sier Hallgeir Herikstad, regiondirektør i Sør og Vest i Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater

Bilde av ordet

12 av 40 hadde for dårlig kontroll med halal-merket mat

19.02.2015 Mattilsynet gjennomfører årlig flere tilsynskampanjer for å sjekke om maten er merket redelig. Ingen matvarer skal utgi seg for å være noe de ikke er, derfor er det skuffende at vi gjentatte ganger avdekker dårlig eller misvisende merket mat, sier seksjonssjef Randi Edvardsen i Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater

Mattilsynet advarer mot farlige kosttilskudd på nett

12.02.2015 Mattilsynet nedla tirsdag 10. februar omsetningsforbud for en stor mengde kosttilskudd solgt via nettsiden ellos.no. Grunnen er at mange av produktene inneholdt langt mer vitaminer og mineraler enn tillatt. I tillegg har Mattilsynet nedlagt omsetningsforbud mot to produkter solgt av shopping4net.com/no.

Tema: Tilsynsresultater

Svinekjøtt, svinekjøttdeig, kokt skinke

Flere funn av udeklarert svinekjøtt

12.02.2015 Mattilsynet har i nye prøver funnet udeklarert svinekjøtt i 5 produkter på det norske markedet. 3 av produktene hadde små mengder svinekjøtt i seg, noe som tyder på slurv. De andre 2 hadde større mengder, og det mistenker vi å være bevisst kriminalitet.

Tema: Tilsynsresultater