Tilsynsresultater

Plastikkbokser med grønnsaker

Importører av matemballasje må bedre kontrollrutinene

31.03.2016 En undersøkelse fra Mattilsynet viser at importører av matemballasje må forbedre sine rutiner for å unngå at matemballasje inneholder skadelige stoffer.

Tema: Tilsynsresultater

Pizza

Mattilsynet har analysert Grandiosa og våre andre mest populære frossenpizzaer

15.03.2016 Mattilsynet har analysert innholdet av næringsstoffer- og tungmetaller i de mest populære frossenpizzaene på markedet. Samtlige produkter inneholder minimalt med tungmetaller og er frie for transfett.

Tema: Tilsynsresultater

Barn som spiser.

Mange barnehager i Hedmark må bedre rutinene for å sikre trygg mat

14.03.2016 34 av 82 barnehager i Hedmark fikk pålegg fra Mattilsynet om å utbedre rutiner, internkontroll og forhold på kjøkken for å sikre trygg mat.

Tema: Tilsynsresultater

Laks i merd som blir foret i oppdrettsanlegg.

Foreløpige resultater fra overvåkningen av medisinrester i oppdrettsfisk fra 2015

02.03.2016 De foreløpige resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram viser at oppdrettsfisk er trygg å spise. Innholdet av lovlig brukte legemidler var langt under verdiene som er ansett som trygge. Et funn av et stoff som ikke skal brukes til matproduserende dyr viste seg å skyldes forurensing under prøvetaking.

Tema: Tilsynsresultater

Polarol Havmusolje -  best før/batchnr: 092016/009 og Polaris Hvalolje  -  batchnr: 6691

Advarer mot to fiskeoljer etter funn av miljøgifter

23.02.2016 Mattilsynet advarer mot kosttilskuddene Polarol Havmusolje og Polaris Hvalolje etter funn av miljøgifter over grenseverdi. Vi oppfordrer de som har disse om å kaste dem.

Tema: Tilsynsresultater

Kartong med egg

Trygge egg fra små og mellomstore eggpakkerier

23.02.2016 Mattilsynet har i 2015 ført tilsyn med små og mellomstore eggpakkerier. Funnene viste at egg som ble omsatt ikke utgjorde en fare for mattryggheten.

Tema: Tilsynsresultater

Eksotiske fiskeslag, kreps, hummer og skjell

Få funn av uønskede stoffer i importert sjømat

29.01.2016 Analyser av importert sjømat fra land utenfor EU/EØS-området i 2014 viste få tilfeller der uønskede stoffer var over grenseverdien. Statusen på importert sjømat var derfor god i 2014, på samme måte som den har vært tidligere.

Tema: Tilsynssaker

Forsker som undersøker et blåskjell

Lite miljøgifter i skjell

09.12.2015 Det var i 2014 lave konsentrasjoner av E.coli, tungmetaller og andre uønskede stoffer i skjell langs norskekysten. Det viser undersøkelser NIFES har gjort på oppdrag for Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater

Mye feil i merkingen av kjøttprodukter

24.11.2015 For tredje år på rad har Mattilsynet gjennomført en kampanje på merking av mat, og i 2015 var det kjøttprodukter som ble kontrollert. Undersøkelsen viste fortsatt mye feil merking også for denne gruppen av matvarer, med nesten to av tre produkter som hadde mangelfull eller feil merking.

Tema: Tilsynsresultater

Potetgull med rifler

Endret fettsammensetning i chips

29.10.2015 Chips har fått et vesentlig lavere innhold av mettet fett, til fordel for enumettet fett. Samtlige produkter er også frie for transfett. Det viser en analyse utført for Mattilsynet.

Tema: Tilsynsresultater