Bacillus cereus

Matforgiftning forårsaket av Bacillus cereus kan forårsake både oppkast og diare.

Bakterier

Foto: iStockphoto

Bacillus cereus er en vanlig forekommende bakterie i jord. Bakterien finnes oftest i matvarer der råvarene er egg, melk, kjøtt eller kornprodukter. Produkter som er varmebehandlet slik at konkurrerende mikroflora er drept, kan være årsak til matforgiftning forårsaket av Bacillus cereus.

Matforgiftning opptrer fortrinnsvis i produkter som er laget et døgn eller to før konsum og som er oppbevart på en slik måte at eventuelle bakterier får gode vekstbetingelser. Eksempler på slike produkter er hjemmelaget potetstappe og vaniljesaus.

Oppkast forårsakes av et giftstoff bakterien produserer i matvaren, mens diare er forårsaket av giftstoffer som er produsert i tarmen etter at bakterien har etablert seg der.

Forebygging

Varmebehandlede matvarer som lagres en tid før konsum, må oppbevares i kjøletemperatur. Ved tillaging av store mengder av matvaren bør kjøling skje i mindre porsjoner for å sikre raskest mulig temperatursenking i hele produktet.

Ansvarlig: Veterinærinstituttet Kontakt: 23 21 60 00