DNA-analyser bekrefter at «Eksotisk miks» var årsaken til salmonellautbrudd

Folkehelseinstituttet har slått fast at salmonellabakterien som ble funnet i produktet «Eksotisk miks» fra Bama (blanding av tørket frukt), er identisk med den som har gjort pasientene syke i et salmonellautbrudd vinteren 2019.

Bama eksotisk miks

 «Eksotisk Miks» fra Bama ble trukket fra markedet onsdag 6. mars. Tirsdag 19. mars valgte Bama å trekke tilbake flere produkter som inneholder samme råvarer som «Eksotisk miks», etter føre-var-prinsippet.

Mer info om produktene som er trukket tilbake:

Per 21. mars 2019 er det påvist samme type salmonellasmitte hos 39 personer, i tillegg avventer Folkehelseinstituttet analyseresultatene for ytterligere seks personer. Personene er i alderen fra to til 91 år, og kommer fra store deler av landet.

 «Eksotisk Miks» ble trukket fra butikkhyllene onsdag 6. mars da det kom fram at flere av de syke hadde spist denne tørkede fruktblandingen. Det ble i etterkant påvist salmonella i prøvene av produktet som Mattilsynet sendte inn til analyse på Veterinærinstituttet. Tirsdag 12. mars ble det bekreftet at salmonellaen var av typen Salmonella Agbeni. Det ble også påvist Salmonella Gamaba i to uåpnede pakker av «Eksotisk miks» fra samme parti.

- Da Mattilsynet foretok intervju hjemme hos de som var blitt syke av Salmonella, viste det seg at tre personer hadde åpnede pakker med "Eksotisk Miks" fortsatt stående i skapet. Det viste seg at posene hadde samme LOT-nummer og samme pakkedag, og det var i disse Veterinærinstituttet først påviste salmonella, sier Karina Kaupang, direktør i Mattilsynets avdeling mat.

Analyser som Folkehelseinstituttet har utført, viser at Salmonella Agbeni påvist i «Eksotisk miks» har samme DNA profil som hos pasientene i utbruddet. I tillegg viser analysene at Salmonella Gamaba som også ble påvist i fruktmiksen, har samme DNA profil som en pasient registrert i FHIs database.

Flere produkter trukket tilbake

Tirsdag 19. mars valgte BAMA å utvide tilbaketrekkingen til å omfatte alle produkter som inneholder samme råvarer som «Eksotisk miks». Det er ikke noen konkret mistanke til disse produktene, men de trekkes fra markedet etter føre var-prinsippet.

Bama ber forbrukere som har noen av disse produktene hjemme, om å levere dem tilbake til butikk slik at de kan sendes til analyse, eller kaste dem.

Arbeidet fortsetter

Tørket frukt av typen «Eksotisk Miks» er pakket i Italia og importert av Bama. I Norge påviser vi svært sjelden Salmonella hos matproduserende husdyr og dermed ser vi det også svært sjelden i norskprodusert mat. Man kan imidlertid finne Salmonella i tarmen hos ville norske dyr, som pinnsvin og fugler.

- Så langt har analyser av partiet ikke avdekket nøyaktig hvilken ingrediens, eller ingredienser, som er smittekilden. Det jobbes fortsatt med å finne ut av hvordan salmonellasmitten har kommet inn i den eksotiske miksen. Dette arbeidet er komplisert og det er ikke alltid mulig å finne ut av. Italienske matmyndigheter jobber også parallelt med å følge opp den italienske virksomheten som har pakket produktet, sier Karina Kaupang, direktør i Mattilsynets avdeling mat.

Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet, kommunehelsetjenesten og Veterinærinstituttet i etterforskningen av utbruddet forårsaket av bakterien Salmonella Agbeni.

Les mer om FHI