Utbrudd av salmonellose

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd som skyldes mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis. Så langt har 16 personer fått påvist smitte, og pasientene er bosatt i flere fylker.

Salmonellabakterie

Salmonellabakterie Foto: iStockphoto

Prøver fra pasientene er tatt mellom slutten av juli og begynnelsen av september. Det jobbes nå for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

- Mattilsynet arbeider med å avdekke smittekilden til utbruddet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger. Vi intervjuer pasientene, og folkehelseinstituttet sammenstiller resultatene fra intervjuet for å finne smittekilden. Slikt sporingsarbeid er komplisert og tar tid, og i mange utbrudd klarer man ikke å finne smittekilden, sier seniorrådgiver Catherine Signe Svindland.

Se pressemelding om utbruddet hos Folkehelseinstituttet: Utbrudd av salmonellasmitte

Se rådene om kjøkkenhygiene for å unngå bakterier i maten