Viktig med god håndhygiene

Både for virksomheter som jobber med tilberedning og servering av mat, og for privatpersoner, er håndhygiene et av de mest effektive tiltak for å hindre smittespredning og dermed forebygge infeksjoner og sykdomsutbrudd forårsaket av mat.

Et par hender blir vasket i en baderomsvask

Vask hendene når du lager mat hjemme

  • God håndhygiene er også viktig når du lager mat hjemme på ditt eget kjøkken.
  • Du bør alltid vaske hendene før du lager mat, spiser mat, mellom håndtering av ulike råvarer - og selvsagt etter toalettbesøk.
  • Hvis du kan unngå det, lag ikke mat til andre når du har magesyke, vondt i halsen eller har betente sår på hendene.

God håndhygiene oppnås gjennom hyppig og effektiv håndvask, bruk av hånddesinfeksjonspreparater eller aseptiske engangshansker. I tillegg er det nødvendig å vite hva som kan være aktuelle forurensningskilder, slik at håndhygienen blir et effektivt tiltak for å bryte mulige smitteveier. Når Mattilsynet er på tilsynsbesøk, kontrollerer de derfor både om relevant håndvaskeutstyr er tilstede og at det brukes hensiktsmessig.

Hva er god håndvask?

Her er hva Mattilsynets regelverk for hygiene sier om håndvask:

  • Håndvask skal foretas under tilstrekkelig rennende temperert vann.
  • Hendene skal gnis inn med et godt håndvaskemiddel slik at all synlig forurensning fjernes, både i håndflaten, mellom fingrene og under neglene. Såpen skylles av med rennende vann.
  • Hendene tørkes deretter med engangshåndklær.
  • Bruk engangshåndkleet til å stenge blandebatteriet, slik at ikke hendene forurenses på nytt.
  • Hendene kan deretter smøres inn med et hånddesinfeksjonsmiddel, som må være egnet til formålet og ikke overfører uønsket kjemisk forurensning til matvarene.
  • Samtidig er det viktig å forbinde eller plastre sprekker eller sår i overflaten som kan gi grobunn for bakterievekst.

Ikke nok med hansker

Hansker er ikke en erstatning for håndvask, men et supplement for å opprettholde god håndhygiene. Hansker kan bare brukes til én arbeidsoperasjon av gangen, slik at hyppig skifte er nødvendig hvis du arbeider med oppgaver med ulik forurensningsgrad. Du kan med andre ord ikke arbeide med rått og varmebehandlet kjøtt samtidig, uten å skifte hansker mellom oppgavene.

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00