Råd ved varsel om koking av vann

Du vil bli varslet dersom vannverket eller myndighetene mener at vannkvaliteten er usikker. Det skjer hvis vannverket frykter at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, og at vannet derfor kan gi sykdom. Flom som ofte oppstår i deler av Norge på våren og høsten kan være en slik situsasjon.

Tekanne med kokende vann.

 Foto: iStockphoto

Her får du nærmere råd om hvordan du skal forholde deg til en kokeanbefaling.

Kva skal du gjere når det kjem varsel om at vatnet må kokast? 

Boil water advisory 

Du vil få informasjon fra vannverket eller myndighetene dersom det blir aktuelt å koke vannet.