Egg fra Nederland med spor av insektmiddel

Flere land i Europa har de siste ukene tilbakekalt millioner av egg fra Nederland etter at det er funnet spor av insektmiddelet fipronil. Har du spist egg i noen av de berørte landene er det ingen grunn til bekymring. Eggene utgjør ingen helserisiko i normale mengder.

Mattilsynet er ikke kjent med at egg med fipronil er omsatt i Norge. Foto: Colourbox.com

Alle egg som selges i norske butikker er norskproduserte. Dette er fordi all norsk eggproduksjon er underlagt en salmonellagaranti. Unntaket er perioder der Norge ikke har nok egg, for eksempel rundt jul og påske. Da importeres det egg fra Finland og Sverige som har tilsvarende salmonellagaranti som Norge. Norske eggprodusenter og Mattilsynet overvåker at norske høner ikke har salmonella-bakterien. Les mer om egg og salmonella.

Sporing av eggene

Nederland produserer 10 milliarder egg i året, og er en stor eksportør av egg. 180 nederlandske eggprodusenter er nå stengt for produksjon. Disse utgjør 20 prosent av det nederlandske eggmarkedet.

Matmyndighetene i EU er i gang med å spore opp hvor eggene har blitt distribuert. Så langt vet vi at egg er eksportert nærmere 15 land, blant disse er Belgia, Tyskland, Danmark, Sverige, Frankrike, Sveits og Storbritannia. Mattilsynet følger nå det europeiske meldesystemet RASFF, hvor informasjon om hvor eggene har tatt veien blir offentliggjort.

Orkla trekker tilbake 16 dressingprodukter etter spor av fipronil (22. 8. 2017)

Hva er fipronil og skadevirkninger?

Fipronil er et legemiddel for å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr, og forbudt å benytte på matproduserende dyr. World Health Organization (WHO) klassifiserer stoffet som moderat helsefarlig. Fipronil kan gi symptomer som irriterte øyne, hud, kvalme samt oppkast. Om man spiser egg over lang tid kan lever, nyrer og skjoldbruskkjertel påvirkes ifølge World Health Organization (WHO). Fipronil går ut av kroppen etter noen få dager.

Spist egg på ferie i utlandet?

Om du har spist egg på utenlandsferie i sommer, vil inntaket være for lavt til at dette utgjør helserisiko ved et normalt kosthold.

Egg merkes med landskode

Egg er merket med stempel for hvilket land eggene kommer fra. Norske egg merkes med NO og nederlandske egg med NL.

Hvorfor er det fipronil i noen nederlandske egg?

Et middbehandlingsmiddel, DEGA-16, inneholdt fipronil og er ulovlig benyttet av flere nederlandske eggprodusenter. Forholdet er anmeldt og nederlandsk politi har startet etterforskning i saken. Mattilsynet har vært i kontakt med den norske eggnæringen, og middelet skal ikke være i bruk hos norske eggprodusenter.