Forskning på sjømat og helse

Forskning på sjømat og helse er viktig for at matmyndighetene skal kunne gi balanserte og konkrete kostholdsråd til ulike befolkningsgrupper. Fisk og annen sjømat er en god kilde til mange viktige næringsstoffer, blant annet marint protein, marine omega-3 fettsyrer, vitamin D, jod og selen. Mange av disse næringsstoffene finnes i liten utstrekning i andre matvarer. Sjømat er derfor en viktig del av kostholdet.

Hode på en laks.

Fisk er en god kilde til mange viktige næringsstofferFoto: iStockphoto

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) forsker blant annet på hvordan fisk og annen sjømat virker på den fysiske og mentale helsen, og om fisk og annen sjømat kan være med å forebygge livsstilsykdommer.

NIFES mener vi vet for lite om hvordan fisk og annen sjømat i kosten virker inn på helsen vår. Til nå har man hovedsakelig bare studert næringsstoffene som er spesielle for fisk enkeltvis, og ikke som en del av en helhet. Det er kanskje særlig marine omega-3 fettsyrer som er studert på denne måten, og man har da sett på effektene av ulike fiskeoljer eller kapsler med marine omega-3 fettsyrer og ikke effektene av å spise selve fisken.

Men fisk er så mye mer enn marine omega-3 fettsyrer, og vi må vite mer om hvilken betydning disse andre komponentene har. Dette er vanskeligere å undersøke fordi man da må studere helseeffektene av mange ulike næringsstoffer og andre komponenter samtidig.

For mer informasjon om forskningsarbeidet, kontakt Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) ved forskningsdirektør Ingvild Eide Graff.

Ansvarlig: Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Kontakt: 55 90 51 00