Oppdatert råd om PSP algegift i innmat/brunsmøret fra taskekrabbe fra Trøndelagskysten

Prøver av innmaten i krabbe fra Smøla, Fosen og Hitra viser at det nå er tilrådelig å spise både innmat og klokjøtt av krabben igjen. I Frøya regionen er også konsentrasjonen av algegift i krabbe på vei ned, men fremdeles for høyt til at Mattilsynet vil anbefale konsum av innmat.

En rød taskenkrabbe

 Foto: Colourbox

14. august advarte Mattilsynet mot å spise innmat/brunsmøret fra taskekrabbe fra Trøndelagskysten på grunn av algegiften PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) som kan forårsake lammelser.

Det er aldri funnet algegifter i klokjøttet på krabber, så det kan trygt spises.

Oppkonsentrering av algetoksiner i krabbe skjer ved at krabber spiser skjell med innhold av algegifter over lang tid. Det er i taskekrabbens brunmat algegifter kan forekomme, og det er kjent at mennesker har blitt forgiftet etter å ha spist krabber med høy algetoksinkonsentrasjon.

Ved PSP er de første symptomene prikking og nummenhet i lepper og munn på grunn av lokalt opptak av PSP-toksiner. Ved alvorlige forgiftninger opptrer lammelser i muskler, og når dette skjer med respirasjonsorganene kan dødsfall forekomme.

Krabber som omsettes kommersielt skal være kontrollert, og dermed trygt å spise.

Les mer om algegifter i skjell og skalldyr