Kjøttkontroll av sjøpattedyr

Alt kjøtt fra sjøpattedyr (sel og hval) som skal frambys til menneskemat i Norge, skal være godkjent av Mattilsynet.

Hval som dykker

 Foto: iStockphoto.com

Hvalkjøttkontrollen skal utføres av tilsynsveterinær når lossing av hvalkjøttet fra fangstfartøy skjer. Selkjøttkontrollen kan utføres om bord på fangstfartøyet, forutsatt at nødvendige godkjenninger er på plass og at selfangstinspektøren har veterinærkompetanse og erfaring fra kjøttkontroll.

Sjøpattedyr slaktes om bord på fangstfartøyene, og det stilles strenge krav til hygiene og lagringsforhold om bord. Hvert fartøy må ha godkjenning etter sjøpattedyrkontrollforskriften og oppfylle kravene i denne forskrift samt i næringsmiddelhygieneforskriften.

Dersom selkjøttet ikke kontrolleres om bord på fangstfeltet, må det framstilles for kjøttkontroll ved kai. Det kan da framstilles for kjøttkontroll i frossen tilstand.

Hvalkjøtt må framstilles for kjøttkontroll før det fryses inn. Ved oppbevaring av kjøtt om bord må fangstfartøyet avpasse lagringstid og temperatur slik at hvalkjøttet har god kvalitet når det framstilles for kjøttkontroll ved levering til hvalmottak.

For at kjøttet skal godkjennes, må det være ubedervet, uten tegn på sykdom og normal i farge, konsistens, lukt og smak.

Alt godkjent kjøtt fra sjøpattedyr skal være stempelmerket.