Unngå kjøtt rundt sårkanalen fra hjortevilt felt med blyammunisjon

Hjortevilt (elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort) kan inneholde rester av bly fra ammunisjon. Blyet tas opp i kroppen hos de som spiser kjøttet. Unngå derfor å spise kjøtt rundt sårkanalen dersom kjøttet ikke er korrekt renskåret.

jeger med gevær/rifle som sikter

 Foto: Statskog SF, Flickr

Slik skal hjorteviltkjøtt renskjæres for bly

Når elg, hjort, villrein, rådyr eller dåhjort felles med blyammunisjon, må alt skadet vev og 10 ekstra centimeter i radius rundt skuddkanalen fjernes for at kjøttet skal kunne betraktes som trygt.

Mattilsynets råd

  • Unngå å spise kjøtt rundt sårkanalen på vilt som ikke er behandlet i henhold til rådene.
  • Har du kjøtt hjemme som kan være fra området rundt sårkanalen, trenger det ikke å kastes. Men du bør ikke spise kjøttet oftere enn en gang i måneden. Gravide, kvinner som planlegger å bli gravide, personer med høyt blodtrykk og barn bør uansett ikke spise slikt kjøtt.

Personer med høyt blodtrykk har en høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdomomer. Dersom foster og barn får i seg bly kan det skade utviklingen av hjernen. Det kan måles som nedsatt IQ. En liten nedgang i IQ vil ikke merkes hos barn med normal IQ, men det kan for eksempel gjøre at barn som allerede har lav IQ kan få lærevansker.

For de som spiser viltkjøtt noen få ganger i året, anses sannsynligheten for å spise en porsjon kjøtt med forhøyet blyinnhold som liten, uansett hvilken del av slaktet kjøttet er fra. Den blyeksponeringen som da kan skje, innebærer ikke en økt helserisiko.

Oppdrettsvilt felles på en slik måte (ved hodeskudd) at det ikke er fare for bly i kjøttet.

Ikke gi sårkjøttet til hunden

Jakthunder bør heller ikke fôres med sårkjøtt etter felling med blyholdig prosjektil

Slik reduserer du faren for bly i viltkjøtt

  • Bruk av blyfrie prosjektiler fjerner faren for bly i viltkjøtt.
  • Dersom man må bruke blyholdig ammunisjon, bør man velge prosjektiler som fragmenterer lite når de treffer dyret.