Nyperoser - fulle av C-vitaminer

Har du plantet nyperoser i hagen er det ingen grunn til å la være å høste nypene og leke seg litt på kjøkkenet med en meget god C-vitaminkilde.

Røde nyper

 Foto: i Stockphoto

Plukking av nyper som en del av husholdningen er gått sterkt tilbake. For noen tiår siden var det ikke uvanlig å høste nyper fra ville busker i skogkanter og andre steder hvor de ville artene i roseslekta vokser. Nypene ble tatt med inn på kjøkkenet og lusene (frøene) fjernet og det røde kjøttet tørket i stekeovnen og lagt på store norgesglass. Utover høsten og vinteren ble de tørkete fruktene kokt opp med vann, silt og servert enten som lunken eller kald suppe.

Danskene mener at rynkerose (Rosa rugosa) er mest anvendelig til marmelade, mens hunderose (Rosa canina) egner seg best til suppe. Dansk litteratur foreslår å fryse hele nyper først, for så å ”f lækkes med en kødhammer” i frossen tilstand. Frøene kan da forholdsvis lett frasorteres. Fruktkjøttet utgjør en halv- til to tredeler av nypens vekt avhengig av arten (se tabell 2 nederst i saken for aktuelle bruksområder).

Dyrking

I Øst-Europa kan foredla sorter gi 500-800 kg nyper per dekar. Plantene bør beskjæres fordi gamle greiner er lite fruktbare. Mjøldogg, roserust, svartflekksjuke og nypeflue kan være plagsom, men dette kan bøtes på ved foredling til resistent plantemateriale.

Rynkerose (Rosa rugosa)

Botanikk

Rynkerose er en busk på en til to meter. Blomstene er store, rosa eller hvite og kommer i juni og utover mer og mindre helt til høsten. Den kjennetegnes på de rynkete bladene og de tett tornebesatte greiene. Rynkerose tåler mye salt i jorda og konkurrerer derfor godt på strandmarker hvor den binder sanda, slik at en unngår sandflukt. Nypene er store, oransjerøde, kjøttfulle, runde og noe flattrykte. Rynkerose er remonterende og vi finner derfor blomster og nyper på samme busk gjennom vekstsesongen.

Voksested

Rynkerose tåler skrinn og tørr jord og har vært brukt mye i veibeplantninger. Der en skal stenge for gangtrafikk, kan rynkerose brukes og vil danne et effektivt stengsel på grunn av det tette ugjennomtrengelige krattet som dannes. Rynkerose er en svært vanlig art i norske hager og mer og mer vanlig blir den også utenfor områder som ikke er beplantet. Planta finnes langs kysten til Lofoten, men også noe langs veikanter i innlandet. Den kom hit fra Nord-Øst Asia - Nord-Kina, Korea og Japan i 1845.

Bruk

Nypene kan brukes til syltetøy, suppe og te og brukes også i konservesindustrien.

Dyrking

Rosa rugosa modner over en lang periode og egner seg derfor ikke til maskinell høsting i kommersielle dyrking. For å få størst mulig blomstring og nypeavling, bør de tynneste årsskuddene og skudd som er mer enn ett år gamle skjæres vekk, i tillegg til å toppe de tjukkeste. Rynkerose setter rotskudd, og har tykke skudd som er hårete og tett tornete.

Planta er innført og sprer seg nå vilt over store områder. Rynkerose står på artdatabankens svarteliste over arter som sprer seg uten kontroll, og karakteriseres som en ”internasjonal problemart”, spesielt langs strender i kystnære områder. Bekjempelse er vanskelig og krever tiltak over flere år.

Mandarinrose (Rosa moyesii)

Botanikk 

Mandarinrosens blomster har en sterk og flott rødfarge med gule pollenblad og er karakterisert som ”enkel, men med en opprinnelig skjønnhet”. Den blomstrer rikt og intenst i et par uker i juni-juli. Busken kan bli opptil tre meter høy. Nypene karakteriseres som langstrakte, flaskeformet og oransjerøde med lange, store begerblad ytterst. Tornene er gulaktige, rette og sitter to og to sammen på skuddene.

Voksested

Mandarinrose er anbefalt brukt på  naturtomter, men også som bakgrunn til sitteplasser og lavere vekster i parker og hager. Mandarinrose regnes som nøysom, men bør plantes på en solrik plass med godt drenert jord. Beskjæring er vanligvis ikke nødvendig hvis plantene ikke skades av frost og snø. Opprinnelig kom den fra Vest-Kina i 1894.

Bruk

Mandarinrosens nyper egner seg best til suppe og marmelade.

Hunderose (Rosa canina)

Botanikk

Hunderose kan bli fra en til fire meter høy og kan bli en stor, brei og rikt greina busk. Den har lange bueformete greiner med lange kraftige kloforma torner. Blomstene er rosa. Nypene er små, smalt avlange eller egg- til kuleforma, med skaft som er lenger enn nypa - og de blir seint modne. Den vokser i skogkanter, på fjellskrenter, tørre bakker og beitemark.

Kjøttnype (Rosa dumalis)

Botanikk

Kjøttnype kan bli opp til to meter høy. Den greiner seg mye og former gjerne kratt. Blomstene er røde eller av og til hvite. Nypene modner i september og er kjøttfull men varierer i form og kan være både avlange og runde.  Busken har kraftige torner som er nedoverbøyde. Den har større utbredelsesområde enn Hunderose.

 

Tabell 1. Oversikt over Innhold av C-vitaminer i noen arter av nyperose, sammenlignet med jordbær og appelsin, som regnes som gode C-vitaminkilder

ArtC-vitamininnhold (i mg per 100 gram) spiselig vare
Hunderose (Rosa canina)

400 - 790*

Kjøttnype (Rosa dumalis)

630*

Mandarinrose (Rosa mayesii)

2290 - 2330*

Rynkerose (Rosa rugosa)

700 - 1060*

Appelsin

51**

Jordbær

69**

*Kühn, B.F., 1992      **Opplysningskontoret for frukt og grønt, 2008


Tabell 2. Oversikt over egnede bruksområder for tre nyperosearter. x=egnet, xx=velegnet
(e. Kühn, B.F., 1992)

ArtAnvendelse
MarmeladeGeléSuppe
Hunderose (Rosa canina)  XX
Kjøttnype (Rosa dumalis)XX??
Mandarinrose (Rosa moyesii)X X
Rynkerose (Rosa rugosa)XXXXX