Er det sant at linfrø inneheld blåsyre?

Eg har høyrt at linfrø kan innehalde blåsyre. Eg et ca. ei spiseskei linfrø per dag i frukostblandinga mi. Er det helsefarleg?

Det er rett at linfrø inneheld cyanogene glukosid som blir frigjorde til blåsyre (hydrogencyanid; HCN) i magen. Noko av blåsyra ein får i seg, blir borte, men det er skadeleg å få i seg for mykje.

Éi til to spiseskeier heile linfrø per dag for ein vaksen person fører ikkje til forgifting, ifølgje Livsmedelsverket i Sverige.

Du bør bruke heile frø, da knuste frø frigjer meir HCN. Dersom du vil vere heilt sikker, kan du varmebehandle knuste linfrø ved ca. 90–100° i steikjeomnen ca. 20 minutt.