Er frittgående høner alltid økologiske?

Nei, også konvensjonelle høns kan være frittgående. Det vil si at de ikke er i bur, men at de har et visst areal innendørs å bevege seg på.

Forskjellen mellom økologisk og konvensjonelt hønsehold er i hovedsak at øko-hønene kan gå ute, og at de innendørs har krav på naturlig lys og et større inneareal enn det konvensjonelle høns har. I tillegg skal det legges til rette for at hønene skal kunne utøve naturlig adferd. Øko-høns har derfor tilgang på vaglepinner og sandbad.

Ansvarlig: NIBIO Kontakt: 03 246
En bananklase