E-nummer skulle gjøre det enklere for forbrukere

Målet da EU laget E-nummersystemet var å gjøre det enklere for forbrukere å vite hvilke stoffer som var tilsatt i maten, og å gi trygghet for at stoffet var risikovurdert og godkjent.

Emballasje med merking av E-stoffer

Foto: Illustrasjonsfoto, Mattilsynet

Grupperes etter stoffenes funksjon

Regelen er at tilsetningsstoffene nummereres etter hva slags gruppe de tilhører:

  • Fargestoffer fra 100-199
  • Konserveringsmidler fra 200-299
  • Antioksidanter fra 300-399
  • Konsistensmidler fra 400-499

Nummerering fra 500 og oppover omfatter andre grupper av tilsetningsstoffer, f,eks søtstoffer (fra 950).

EUs hensikt med å opprette E-kodenøklene i 1995 var å gjøre det enklere for forbrukere. Et stoff får E-nummer etter at det er vurdert og godkjent, så ideen var at når man så et produkt med et E-nummer skulle man vite at dette var et godkjent stoff. Målet var også å gjøre det enklere for matprodusentene å merke tilsetningsstoffene.

Fordi det har vært en del negativ oppmerksomheten rundt ”E-stoffer”,  har flere produsenter gått over til å merke produktene med de kjemiske betegnelsene/spesifikke navn istedenfor å bruke E-kodene. Dette gjør det vanskeligere for forbrukere å vite hvilke tilsetningsstoffer som er i maten fordi de kjemiske navnene er vanskeligere å huske. I tillegg kan de skrives på flere forskjellige måter, i motsetning til E-numrene som er entydige.

Det er per i dag opp til produsentene selv å velge om de vil bruke E-kodene eller de spesifikke navnene i ingredienslisten. Det er imidlertid krav om at de spesifikke navnene skal staves på norsk eller en stavemåte som ligner norsk (for eksempel svensk eller dansk).

Mer om tilsetningsstoffer

Tilsetningsstoff er en fellesbetegnelse på ca 340 svært ulike stoffer som er tillatt brukt for å oppnå bestemte egenskaper ved maten.

En E foran nummeret betyr at stoffet er vurdert av den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og godkjent av EU-Kommisjonen for bruk som tilsetningsstoff i EU/EØS.

Forutsetninger for at et stoff kan bli godkjent som et tilsetningsstoff for bruk i næringsmidler er at alle tre følgende vilkår er oppfylt:
a) stoffet og dets bruk må ikke innebære en helserisiko
b) det må være et teknisk behov
c) bruken må ikke villede forbrukeren

Dersom matvarer inneholder et E- stoff skal dette være merket på emballasjen.                         

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00