Hva betyr E-numrene?

E-nummerkodenøkkelen gir oversikt over alle godkjente tilsetningsstoffer i Norge. Listen gir ikke oversikt over i hvilke matvarer tilsetningsstoffene er tillatt brukt, men listen inneholder stoffenes navn, numre og funksjoner.

Listen viser stoffenes funksjon i næringsmidler. Av praktiske årsaker er tilsetningsstoffene inndelt etter overskrifter. I tilsetningsstoffer som kan ha flere funksjoner, er stoffene markert med farger som viser de forskjellige funksjoner et stoff kan ha. Det er kun stoffenes tilsetningsstoffunksjon som er angitt. Funksjon som vitamin og mineral er ikke tatt med.

Denne PDF-en gir oversikt over E-numrene: Hva betyr e-numrene (PDF)?

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00