Hvor mye aspartam kan man få i seg hver dag uten risiko for helseskade?

Hvor mye lettbrus, som inneholder aspartam, kan man drikke hver dag uten risiko for helseskade?

Flere bokser med brus.

Foto: iStockphoto

Det er ikke mulig å svare generelt på dette spørsmålet.

Aspartam er et tilsetningsstoff som er regulert i tilsetningsstofforskriften. Norsk regulering er samsvarende med EUs. Tilsetningsstoff skal ikke være helseskadelige i de mengder som er tillatt i et normalt kosthold. De er tillatt med hensikt og kun godkjent i mengder som skal være helsemessig trygt.

Aspartam har en verdi for ”akseptabelt daglig inntak” (ADI) på 40 mg/kg kroppsvekt per dag. ADI er den mengden man kan innta hver dag gjennom hele livet uten risiko for helseskade.

En person som veier 60 kilo kan dermed drikke fire liter lettbrus hver eneste dag for å nå ADI-verdien når det gjelder aspartam.

Det blir likevel for enkelt å si at man trygt kan drikke fire liter lettbrus om dagen. Regnestykket ser kun på aspartam, og brus inneholder flere ingredienser enn aspartam. Lettbrus kan for eksempel innehold 150 mg benzosyre per kilo. Benzosyre har lavere ADI enn aspartam og brukes i svært mange næringsmidler. Dersom man drikker fire liter brus hver dag, er inntaket fra lettbrus alene dobbelt så høyt som ADI-verdien for benzosyre.

For å kunne gi et entydig svar på spørsmålet, må kostholdet og ingrediensene som inngår vurderes i sin helhet.

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00