Inneholder E-stoffer animalsk eller vegetabilsk fett?

Mange E-stoffer (tilsetningsstoffer) inneholder fettsyrer, er det mulig å finne ut om det er vegetabilske- eller animalske fettsyrer?

Ku som ser opp mot himmelen

Foto: iStockphoto.com

En rekke tilsetningsstoffer kan være produsert av enten vegetabilske eller animalske kilder. Mattilsynet har ingen spesifikk informasjon om hva som er vegetabilsk eller animalsk, og det finnes per i dag ikke noe krav til at produktene må merkes med opprinnelsen for tilsetningsstoffet.

Dersom du ønsker å finne ut av opprinnelsen for enkelte spesifikke tilsetningsstoffer, kan du kontakte produsent eller importør. Alle emballerte matvarer som selges i Norge og EU skal være merket med hvem som er ansvarlig for omsetning av produktet. Den som er ansvarlig for produktet skal vite hva produktet inneholder. Eventuelt vil denne ha dokumentasjon på dette hos seg, eller de kan kontakte leverandøren av tilsetningsstoffer.

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00