Spørsmål og svar om stevia

Stevia er en plante med søt smak og steviosid er et uttrekk fra denne planten. Mattilsynet mottar mange spørsmål om stevia og steviosid og har her samlet de mest stilte spørsmålene og svarene.

STEVIA

Stevia er den dagligdagse betegnelsen på planten Stevia Rebaudiana Bertoni. Plantens opprinnelse er fra sør i USA til Mellom- og Sør-Amerika. Planten kultiveres i Paraguay, Mexico, Sentral-Amerika, Japan, Kina, Malaysia, Sør-Korea og enkelte land i Europa.

Den tørkede planten inneholder en kompleks blanding av naturlig søtende glykosider, der steviosid er dominerende.

Tradisjonell bruk av planten
Planten gir et søtt vandig ekstrakt. Innfødte i Sør-Amerika har brukt ekstraktet for dets søtende egenskaper.

Hvordan brukes planten i dag?
Planten tørkes og brukes for søtende egenskaper. Tørket stevia er 30 – 45 ganger søtere enn sukker (sukrose).

Stevia - handelsvare i urtelisten
Statens legemiddelverk (SLV) har klassifisert Stevia Rebaudiana Bertoni som en handelsvare. Det betyr at planten ikke er et legemiddel, men ikke at den automatisk er lovlig i næringsmidler. Planten er underlagt Mattilsynets forvaltningsområde – Matloven, og all omsetning må være i henhold til denne.

Stevia – "ny mat"
Stevia klassifiseres som "ny mat" i Norge og må risikovurderes og godkjennes før den kan selges til forbruker. Hensikten med godkjenningen er å sikre at nye matvarer/ingredienser ikke skal medføre en helsefare for forbruker.

Det har vært søkt om godkjenning som "ny mat" i EU, men søknaden inneholdt for lite dokumentasjon til at den kunne vurderes. En ny søknad er under behandling i EU-systemet.

Norge har ikke det samme regelverket som EU når det gjelder "ny mat", men vi har en tilsvarende nasjonal godkjenningsplikt. Norge vil allikevel avvente resultatet i EU før stevia kan bli tillatt omsatt i Norge.

STEVIOLGLYKOSID (E960) – Nytt tilsetningsstoff

Steviosid er en fellesbetegnelse for flere steviolglykosider bl.a.Steviol, Stevioside, Rebaudioside A, Rebaudioside B , Rebaudioside C, Rebaudioside D,  Rebaudioside E ,  Rebaudioside F, Dulcoside A,Rubusoside og  Steviolbioside.                                                                                                      

Steviosid er isolert og renset uttrekk av blad av Stevia Rebaudiana Bertoni. Uttrekket er 250 – 300 ganger søtere enn sukker. Uttrekket har vært brukt som søtstoff i flere år i Sør-Amerika, Asia, Japan og Kina.

Utvinning av steviolglykosid (E960) involverer vann og metanolekstrahering, opprensing og re-krystallisering.  Det endelige produktet skal bestå av minst 75 prosent stevioside og/eller rebaudioside A.

Er steviosider et godkjenningspliktig tilsetningsstoff?
Ja, steviosider inntas ikke som en matvare i seg selv (som for eksempel honning), men gir søt smak til matvarer. Steviosider er derfor å regne som et tilsetningsstoff, og må som sådan godkjennes før det kan selges og brukes i mat i EU.

Hva omfatter en godkjenning?
EU godkjente tilsetningsstoffet steviolglykosid (E 960), (et spesifikt ekstrakt fra steviaplanten, som  skal bestå av minst 75 prosent stevioside og/eller rebaudioside A.)

Akseptabelt daglig inntak (ADI) av steviolglykosid, uttrykt som steviolekvivalenter, er 4 mg/kg kroppsvekt per dag. Denne grensen vil bli overskredet dersom stoffet skal erstatte sukker 100 % i alkoholfrie smaksatte drikkevarer (soft drinks), som er den produktgruppen som antagelig vil bidra mest til inntak av tilsetningsstoffet.

Derfor er det satt maksimale bruksnivåer i softdrinks på 80 mg/L i ferdig sukkerfrie drikkevarer eller drikkevarer et redusert energinivået på minst 30 prosent.

Steviolglykosid kan også benyttes som bordsøtningsmiddel på lik linje med de bordsøtningsmidlene som allerede er godkjente i unionslisten.

Forordning 1131/2011 endrer unionslisten vedlegg II forordning 1333/2008 ved at tilsetningsstoffet steviolglykosid (E 960) godkjennes som søtstoff tillatt i brukt i næringsmidler.

Er steviosid risikovurdert?
Ja. EFSA publiserte sin risikovurdering av steviolglykosid 14. april 2010. Det ble også foretatt en revurdering som ble publisert 26.januar 2011. (se lenker vedlagt).

EFSAs har vurdert dokumentasjon om bruk av steviolglykosider i matvarer fra tre søkere. De toksikologiske testene som inngår i dokumentasjonen viser at steviolglykosider ikke er gentoksiske eller kreftfremkallende. Søtstoffene påvirker heller ikke menneskers forplantningsevne eller barns utvikling.

Akseptabelt daglig inntak (ADI) ble fastsatt for steviolglykosider til 4 mg per kg kroppsvekt per dag. Dette er det samme nivået som JECFA (WHO/FAOs ekspertgruppe for tilsetningsstoffer) tidligere har kommet fram til. EFSA påpeker imidlertid at både voksne og barn vil kunne få i seg mer enn det akseptable daglige inntaket av disse søtstoffene dersom de brukes i de høyeste dosene produsentene har søkt om godkjenning for.

Er steviosid blitt godkjent?
Steviolglykosid (E960) ble godkjent i EU i november 2011, og trådte i kraft med endringsforordning (EU) 2011/1131.

Forordningen om steviolglykosid (E960) ble gjennomført i norsk rett  18. juni 2012 og er helt lik regelverket til EU.

Er det forskjell på hva som kreves for steviosid og andre søtstoffer - som aspartam?
Nei – det er de samme kriterier som ligger til grunn for vurderingen av andre søtstoffer som det er for steviolglykosid.

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00