Tilsetningsstoffer og små barn

Barn under tre år er en spesielt sårbar gruppe i når det gjelder tilsetningsstoffer. Årsaken er at små barn har en lav kroppsvekt. Derfor betyr maten de spiser mye for inntaket av stoffer.

To gutter og to jenter som ser i kameraet.

Foto: iStockphoto

Regelverket for tilsetningsstoffer sier at mat til små barn skal reguleres restriktivt ut i fra et føre-var-prinsipp.

Barnemat

Mat som markedsføres til små barn, det vil si barn under tre år, regnes som barnemat. Barnemat kan kun inneholde de tilsetningsstoffer som er nødvendige for å produsere denne maten. Fargestoffer, søtstoffer, konserveringsmidler og antioksidanter er ikke godkjent i disse produktene.  Les mer om regelverket som gjelder Mattilsynet - Barnemat

Men hva med annen mat?

Mattilsynet anbefaler at foreldre generelt har et kritisk blikk på de produkter de gir sine barn. Det er for eksempel ikke nødvendig å gi små barn produkter som inneholder søtstoffer. Vil man redusere inntaket av sukker i kostholdet er det bedre å gi en begrenset mengde sukkerholdige næringsmidlene i stedet for å gi barna søtstoffinneholdende produkter.

Hvordan kan foreldre vite hvilke tilsetningsstoffer som er i produktet?

Alle tilsetningsstoffer skal merkes, med funksjon (klassebetegnelse) og spesifikt navn eller E-nummer.

Produkter som inneholder søtstoffer skal i tillegg merkes med "inneholder søtstoffer" i tilknytning til varebetegnelsen.

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00