Hva gjør du når barn spiser ukjent sopp eller planter? 

Det er ikke lett å ha kontroll på hva små barn putter i seg til enhver tid. Plutselig oppdager du junior i full gang med å knaske i seg en liten brun sopp fra plenen, eller et blad fra blomsten i vinduskarmen. Er du usikker på om barnet har fått i seg noe giftig bør du umiddelbart ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

Barn som ser på sopp på en gressplen

 Foto: iStockphoto

Mistanke om planteforgiftning:

1. Fjern eventuelle  planterester fra munnen og gi deretter noe å drikke.

2. Ring Giftinformasjonen, tlf. 22 59 13 00 (døgnåpent)

Mistanke om soppforgiftning:

1. Ta vare på rester av soppen, soppmåltidet eller oppkast.

2. Legg merke til voksestedet (gress, stubbe, type skog) og om det vokser like sopper der.

3. Ha medisinsk kull tilgjengelig hjemme.

4. Ring Giftinformasjonen, tlf. 22 59 13 00 (døgnåpent).

Spesielt når det gjelder giftig sopp er det viktig å reagere raskt. Jo tidligere man kan starte en eventuell behandling, desto større er sjansene for å unngå alvorlig forgiftning. Har du eller et barn smakt på en ukjent sopp bør du snarest ta kontakt med avdeling for giftinformasjon på Folkehelseinstituttet.

Giftinformasjonen mottar hvert år mange spørsmål om barn som har spist på planter eller bær De fleste planter og bær er ufarlige å smake på, men det finnes imidlertid også vekster som selv i små mengder kan gi forgiftning.

Mye nyttig informasjon på nett

På Giftinformasjonens nettsider finner du en alfabetisk oversikt over de giftigste soppene i norsk natur og en del andre sopper som kan gi forgiftning. Noen av soppene inneholder stoffer som kan gi mageubehag, mens andre inneholder stoffer som kan gi skader på spesifikke organer.

Giftinformasjonen har også laget en alfabetisk oversikt over et utvalg av både giftige og ufarlige viltvoksende planter, hage- og stueplanter. Kjenner du navnet på planten vil det være lettere å få opplysninger om den fra Giftinformasjonen. På nettsidene finner du dessuten informasjon om førstehjelp og behandling ved planteforgiftninger.

Gå til Giftinformasjonen - Sopp og Giftinformasjonen - Planter og bær

Gratis brosjyrer

Giftinformasjonen har utarbeidet brosjyrene "Giftige sopper" og "Planter og forgiftninger".