Morsmelkerstatning og tilskuddsblanding - bland bare ett måltid av gangen

Mattilsynet anbefaler at du kun blander ut ett måltid morsmelkerstatning eller tilskuddsblanding av gangen. Årsaken er faren for forurensning av morsmelkerstatning eller tilskuddsblanding, blant annet med bakterien Enterobacter sakazakii og Salmonella.

Baby som drikker av tåteflaske.

 Foto: iStockphoto

Nyfødte og små barn er spesielt utsatt for matbårne sykdommer. EUs organ for mattrygghet (EFSA) anbefalte derfor i 2004 at det tilberedes en ny porsjon morsmelkerstatning til hvert måltid og at eventuelle rester kastes. Forekomsten av denne typen infeksjoner er sjelden, men god hygiene er svært viktig for å forebygge disse infeksjonene.

I 2007 kom WHO (World Health Organization) med oppdaterte råd for tilberedning, oppbevaring og håndtering av morsmelkerstatning. Mattilsynet, har i samarbeid med Folkehelseinstituttet, valgt å støtte rådene som er gitt av WHO. På bakgrunn av dette anbefaler vi fortsatt at du kun blander ut morsmelkerstatning til et måltid av gangen.

Vask hendene

Det er viktig at du vasker hendene med rent vann og såpe og at du tørker dem med et rent håndkle før du skal blande ut eller håndtere morsmelkerstatning eller tilskuddsblanding. Stedet der morsmelkerstatningen eller tilskuddsblandingen skal blandes ut må være rent.

Det er produsentens ansvar å gi råd om hvordan du blander morsmelkerstatning og tilskuddsblanding, så det er viktig at du følger framgangsmåten på pakken nøye.

Vask flaskene godt

Skyll ut rester av morsmelkerstatning eller tilskuddsblanding i flakser og smokker før du vasker dem.