Kan gravide spise honning?

Gravide kan trygt spise honning.

Når barnet kommer, må du imidlertid huske at spedbarn ikke må få honning.

Se Barn under ett år bør ikke spise honning

og Kan ammende spise honning?

Les mer om Clostridium botulinum

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00