Kan gravide spise lutefisk?

Lutefisk med bacon og ertestuing

Foto: www.matprat.no, fotograf Kim Holthe

Ja, gravide kan trygt spise lutefisk.

Det er ingen kjente problemer med bakterier, parasitter eller fremmedstoffer, knyttet til lutefisk.

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00