Hvordan øke skriftstørrelsen?

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Mac-brukere: Hold Cmd-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Oslo Sportsbar

Schweigaards gate 50

0191 OSLO

Tilsynsresultat 01.10.2018
 1. Rutiner og ledelse

  En av tre mulige

  Synlig rapport for smilefjes

  Ikke aktuelt

  Meldeplikt for virksomheten

  Ikke vurdert

  Ansvaret til driftsansvarlige

  Ikke vurdert

  Internkontroll

  Sentrale mangler ved interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer

  Farevurdering og styringstiltak

  Ikke vurdert

  Opplæring og kompetanse

  Ikke vurdert

 2. Lokaler og utstyr

  En av tre mulige

  Generelt - planløsning, standard og vedlikehold

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Renhold

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Håndtering av avfall

  Ikke vurdert

  Bekjempe skadedyr

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Håndvask

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Personaltoalett og garderobe

  Vesentlige mangler ved toalett- og garderobeforhold av betydning for mattryggheten

 3. Mathåndtering og tilberedning

  En av tre mulige

  Råvarer

  Ikke vurdert

  Vann og is

  Ikke vurdert

  Forurensningsfare

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Lagring

  Ikke vurdert

  Transport

  Ikke vurdert

  Personalets helse og hygiene

  Vesentlige mangler ved rutiner for personlig hygiene av betydning for trygg mathåndtering

  Kjølekjeden

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Varmebehandling

  Ikke vurdert

  Nedkjøling

  Vesentlige mangler ved rutiner for nedkjøling av varm mat

  Tining

  Ikke vurdert

 4. Merking og sporbarhet

  En av tre mulige

  Sporbarhet og merking

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Merking av allergeningredienser

  Vesentlige mangler ved obligatorisk informasjon/ merking av allergener i servert mat

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene vi fikk under inspeksjonen.