Hvordan øke skriftstørrelsen?

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Mac-brukere: Hold Cmd-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Galleri Trine Lykkens Portal

Kjerkgata 7

7374 RØROS

Tilsynsresultat 04.12.2018
 1. Rutiner og ledelse

  To av tre mulige

  Synlig rapport for smilefjes

  Ikke aktuelt

  Meldeplikt for virksomheten

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Ansvaret til driftsansvarlige

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Internkontroll

  Mangler ved interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer

  Farevurdering og styringstiltak

  Mangler ved kontroll og styring med aktuelle risikoer

  Opplæring og kompetanse

  Ikke aktuelt

 2. Lokaler og utstyr

  To av tre mulige

  Generelt - planløsning, standard og vedlikehold

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Renhold

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Håndtering av avfall

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Bekjempe skadedyr

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Håndvask

  Mangler ved utstyr for nødvendig håndhygiene av betydning for mattryggheten

  Personaltoalett og garderobe

  Ikke aktuelt

 3. Mathåndtering og tilberedning

  To av tre mulige

  Råvarer

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Vann og is

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Forurensningsfare

  Mangler ved rutiner for oppbevaring og håndtering for å hindre forurensing av maten

  Lagring

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Transport

  Ikke aktuelt

  Personalets helse og hygiene

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Kjølekjeden

  Mangler ved rutiner for å sikre at mat oppbevares ved tilstrekkelig lav temperatur

  Varmebehandling

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Nedkjøling

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Tining

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

 4. Merking og sporbarhet

  To av tre mulige

  Sporbarhet og merking

  Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging

  Merking av allergeningredienser

  Mangler ved obligatorisk informasjon/merking av allergener i servert mat

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene vi fikk under inspeksjonen.