Hvordan øke skriftstørrelsen?

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Mac-brukere: Hold Cmd-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

Milano Møllenberg

NONNEGATA 22

7014 TRONDHEIM

Tilsynsresultat 21.11.2017

Tilsynet har ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

 1. Rutiner og ledelse

  Tre av tre mulige

  Synlig rapport for smilefjes

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Meldeplikt for virksomheten

  Ikke vurdert

  Ansvaret til driftsansvarlige

  Ikke vurdert

  Internkontroll

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Farevurdering og styringstiltak

  Ikke vurdert

  Opplæring og kompetanse

  Ikke vurdert

 2. Lokaler og utstyr

  Tre av tre mulige

  Generelt - planløsning, standard og vedlikehold

  Ikke aktuelt

  Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling

  Ikke aktuelt

  Renhold

  Ikke aktuelt

  Håndtering av avfall

  Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden

  Bekjempe skadedyr

  Ikke aktuelt

  Håndvask

  Ikke aktuelt

  Personaltoalett og garderobe

  Ikke vurdert

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene vi fikk under inspeksjonen.