Uønskede stoffer i mat

Fluesopp

Biologiske gifter

Biologiske gifter, også kalt biotoksiner, består av mange forskjellige toksiner fordelt på flere grupper som muggifter, algegifter i marine- og ferskvannsmiljø, plantegifter, storsopp gifter og biogene aminer.


Fabrikkpiper med røyk som forurenser

Miljøgifter

Miljøgifter kan spreie seg over store avstandar med luft- og vatnstraumar og kan påverke mat som blir hausta og fanga langt frå forureiningskjeldene.


Bonde som sprøyter åker med plantevernmidler

Plantevernmidler

Plantevernmidler brukes til å bekjempe skadegjørere som ugras, sopp og insekter på frukt, grønnsaker og korn, eller for å regulere plantenes vekst. Plantevernmidler kan ha uheldig virkning for mennesker og miljø dersom de forekommer i for høye mengder. Analyser viser imidlertid at inntak av plantevernmiddelrester må anses å representere svært liten helserisiko for den norske forbruker.


Fargerike plastskåler

Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper

Kjemiske stoffer i matemballasje eller kjøkkenredskaper kan avgis til maten. Det gjelder blant annet mykgjørere (ESBO eller ftalater) i plast og bly fra keramikk. Emballasje og redskaper må kun brukes til det de er beregnet for. Følg produktets bruksanvisning for å sikre at stoffer ikke avgis på grunn av feil bruk.


Stoffer ved tillaging av mat

Under tillaging av mat ved steking, grilling, røyking og hermetisering kan det oppstå helseskadelige kjemiske stoffer. Eksempler er polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), heterosykliske aminer (HA), akrylamid og furan. Flere av stoffene kan være kreftfremkallende.