Uønskede stoffer i mat

Fluesopp

Biologiske gifter

Biologiske gifter, også kalt biotoksiner, består av mange forskjellige toksiner fordelt på flere grupper som muggifter, algegifter i marine- og ferskvannsmiljø, plantegifter, storsopp gifter og biogene aminer.

Oljetønner

Miljøgifter

Miljøgifter er kjemikalier som er giftige og lite nedbrytbare. Når slike kjemikalier slippes ut i naturen, kan de komme tilbake via mat og drikkevann, og dermed hope seg opp i fisk, dyr og mennesker. Lang tids eksponering for lave doser kan forårsake for eksempel kreft, skader på arvestoffet, redusert evne til læring, forandringer i hormonbalansen og skader på foster.

Beholder med plantevernmiddel.

Plantevernmidler

Plantevernmidler brukes til å bekjempe skadegjørere som ugras, sopp og insekter på frukt, grønnsaker og korn. Plantevernmidler kan ha uheldig virkning for mennesker og miljø dersom de forekommer i for høye mengder, men analyser viser plantevernmiddelrester representerer svært liten helserisiko for norske forbrukere.

Slikkepott, tresleiv og andre kjøkkendreskaper.

Stoffer i emballasje og kjøkkenredskaper

Kjemiske stoffer i matemballasje eller kjøkkenredskaper kan avgis til maten. Det gjelder blant annet mykgjørere (ESBO eller ftalater) i plast og bly fra keramikk. Emballasje og redskaper må kun brukes til det de er beregnet for. Følg produktets bruksanvisning for å sikre at stoffer ikke avgis på grunn av feil bruk.

Brent, grillet kylling.

Stoffer ved tillaging av mat

Under tillaging av mat ved steking, grilling, røyking og hermetisering kan det oppstå helseskadelige kjemiske stoffer. Eksempler er polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), heterosykliske aminer (HA), akrylamid og furan. Flere av stoffene kan være kreftfremkallende.

iStockphoto