Hva er sårkjøtt og hvorfor skal jeg ikke spise dette?

Når man skyter et dyr vil prosjektilet lage skader eller sår i kjøttet i et område rundt treffstedet – kjøttet blir blodig. Dette sårkjøttet vil følge kulens bane inn i dyret. I sårkjøttet kan det være store mengder bly hvis dyret er felt med blyammunisjon, og derfor skal vi ikke spise slikt sårkjøtt eller gi det til hundene. Mattilsynet anbefaler at alt skadet vev og 10 ekstra centimeter i radius rundt skuddkanalen fjernes for at kjøttet skal kunne betraktes som trygt.