Hvordan vet jeg om hjorteviltet er felt med blyammunisjon?

Du kan spørre i butikken, eller snakke med jegeren du fikk kjøttet av. Det er de som selger kjøttet, jeger, produksjonsvirksomhet, etc. som har ansvar for å følge rutinenesom skal sikre at kjøttet er trygt.