97 prosent av Europas mat innenfor tillatte grenseverdier for plantevernmiddelrester

Mer enn 97 prosent av matvareprøvene som European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert, er innenfor tillatte grenseverdier for rester av plantevernmidler. 55 prosent av prøvene viste ingen funn av sporbare rester. Funnene er del av EFSAs årlige rapport om plantevernmiddelrester i mat.

Illustrasjonsfoto:Foto: Anette Tjomsland

Rapporten inkluderer nesten 81000 prøver fra 27 EU-medlemsstater, Island og Norge. Prøvene er tatt fra et bredt utvalg av bearbeidede og ubearbeidede matvarer, og det ble testet for 685 ulike plantevernmidler.

Dette er hovedfunnene:

  • 97,4 prosent av de analyserte prøvene var innenfor tillatt grenseverdi
  • 54,6 prosent var fri for påvisbare rester av plantevernmidler 
  • 1,5 prosent av prøvene viste overskridelse av tillatte grenseverdier også når måleusikkerheten er tatt hensyn til, og sanksjoner mot de ansvarlige vil her bli iverksatt 
  • Det ble funnet rester av mer enn ett plantevernmiddel i 27,3 prosent av prøvene

Hoveddelen av prøvene (68,2 prosent) kommer fra mat produsert i Europa, mens 27,7 prosent er fra importert mat. Andelen prøver som oversteg de tillatte grenseverdiene var høyere (5,7 prosent) enn andel prøver fra land innenfor EU/EEA (1,4 prosent). Imidlertid har andel overskridelser i importert mat gått ned med nesten to prosentpoeng (fra 7,5 prosent) siden 2012.

Les mer om rapporten Over 97% of foods in EU contain pesticide residues within legal limits

Ansvarlig: Vitenskapskomiteen for mattrygghet Kontakt: 21 62 28 00
En bananklase