Unngår man plantevernmidler i maten ved å spise økologiske produkter?

Debio-logo for økologisk mat.

Foto: Debio

Økologiske produkter skal ikke sprøytes med kjemiske plantevernmidler. Først og fremst skal andre metoder for ugras og skadedyrbekjempelse benyttes, for eksempel valg av sykdomsresistente sorter og tilrettelegging for skadedyrenes naturlige fiender. Det finnes likevel et begrenset antall midler som er tillatt å bruke i økologisk dyrking, som for eksempel svovel og enkelte biologiske plantevernmidler (nyttedyr, sopp, bakterier eller virus). De fleste av disse er hobbypreparater, dvs. at de kan brukes av alle, ikke bare yrkesbønder som har bestått autorisasjonskurs. I tillegg er det tillatt å bruke såkalte "hjemmelagde preparater" - eksempler på dette er grønnsåpe, tang og planteuttrekk. Mattilsynet har laget en liste over slike ”hjemmelagde preparater” som kan brukes i økologisk produksjon,  se Liste 2C i veilederen. Se også liste over hvilke plantevernmidler som kan benyttes i økologisk produksjon, og liste over godkjente nytteorganismer.

 

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00
En bananklase