Fluorerte stoffer i matemballasje

Noen matemballasjer inneholder fluorerte stoffer. De brukes blant annet for å gjøre papp og papir vann- og fettavvisende (bakepapir, pizzaesker osv.). Stoffene skal ikke komme over i maten (migrere)  i mengder som er helseskadelige.

Pizza i pizzaeske

 Foto: Colourbox.com

Fluorerte stoffer

Fluorerte stoffer er en stor gruppe kjemiske stoffer der flere av stoffene mistenkes for å være kreftfremkallende og hormonforstyrrende. Stoffene brytes svært langsomt ned, og de kan hope seg opp i naturen og næringskjeden slik at vi kan få dem i oss gjennom maten vi spiser i neste omgang.  Som et tiltak for å stanse utslippet i miljøet er det forbud mot stoffet PFOA i en del forbrukerprodukter.

Matemballasje av papp og papir har ikke et detaljert regelverk med grenseverdier for stoffer, slik som det er for materialer av plast. Det er likevel et krav om at produktene ikke skal avgi stoffer til maten i mengder som gjør at maten blir helseskadelig. Dette gjelder for alle stoffene i matpapiret, også for fluorerte stoffer.

Det er produsentene som har ansvar for å sikre og dokumentere at all emballasje som brukes i kontakt med mat er trygg, og Mattilsynet skal påse at de tar dette ansvaret.

Undersøkelser om fluorerte stoffer i mat og matemballasje:

  • I 2008 risikovurderte EUs mattrygghetsorgan, EFSA,  innhold av de fluorerte stoffene PFOS og PFOA i mat. Konklusjonen var at det er usannsynlig at eksponeringen for disse stoffene gjennom mat overskrider helsemessig trygge nivåer. EFSA er nå i gang med en ny vurdering av disse stoffene.
  • Undersøkelser fra danske myndigheter har vist at overføring av fluorerte stoffer fra emballasje til mat gjelder svært få produkter og mengder som de ikke anser som helseskadelige.
  • I 2015 analyserte Mattilsynet 53 produkter på det norske markedet. Blant prøvene var f. eks. mat- og mellomleggspapir, muffinsformer, papirbokser og pappkrus. Det ble ikke funnet målbare nivåer av de fluorerte stoffene vi analyserte for.

Mattilsynet har fortsatt sitt fokus på fluorerte stoffer og skal analysere flere produkter i 2017. Vi deltar også i et nordisk samarbeid for blant annet utveksle informasjon og kunnskap på området.