Kan jeg bruke isbokser til oppbevaring av mat?

Isbokser, rømmebeger eller bærkurver er i utgangspunktet ment for engangsbruk. Produktene bør ikke gjenbrukes til kontakt med andre næringsmidler enn det som de opprinnelig var fylt med.

Blank plastikboks med iskrem

 Foto: Colourbox.com

Mattilsynet anbefaler å bruke emballasje som er spesielt beregnet for oppbevaring av mat, i stedet for brukt engangsemballasje. Sjekk merkingen på emballasjen. Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativer, og er utbredt på skåler, bokser og esker av plast. Symbolet illustrerer at emballasjen er egnet til kontakt med mat og drikke. Alternativt kan produsenten gi produktet en karakteriserende varebetegnelse, for eksempel "brødpose" eller "matboks". De kan og bruke beskrivelsen "for næringsmidler" eller tilsvarende.

Produktene skal være merket med at de er egnet for matkontakt, ikke at de er uegnet, såkalt positiv merking.

Det er produsenten som har ansvaret for at materialene er trygge i bruk og at helseskadelige stoffer ikke overføres til maten.