Blåskjellvarslingen er avsluttet for 2016

Varslingen starter opp igjen i midten av februar 2017.

Forsker som undersøker et blåskjell

Blåskjellvarslet er et tilbud til publikum som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt er kontrollert av Mattilsynet. Skjell som frambys gjennom ordinære salgskanaler skal derfor være trygge å spise.

Se også:

Mer om blåskjellvarselet 

Hvorfor sjekkes ikke blåskjellene året rundt?

Prøver til blåskjellvarselet tas ut langt fra der jeg bor. Kan jeg sende inn prøver til analyse selv?

 

Ansvarlig: Mattilsynet Kontakt: 22 40 00 00
Et åpent blåskjell