Blåskjellvarsel - Måløyvær (naturlige bestander av Kuskjell

Kan spise Spis med måte = 15-20 mellomstore skjell Ikke spis Intet råd / sommerlokalitet
 

Salten (Steigen)

Målested: Måløyvær (naturlige bestander av Kuskjell

Mer om målingen

Første prøveuttak uke 14

Gjelder t.o.m fredag 14. april 2017

Salten (Steigen)

Målested: Måløyvær (naturlige bestander av Kuskjell

Mer om målingen

Første prøveuttak uke 14

Gjelder t.o.m fredag 14. april 2017

Et åpent blåskjell
iStockphoto