Blåskjellvarsel - Varvassvika

Kan spise Spis med måte = 15-20 mellomstore skjell Ikke spis Intet råd / sommerlokalitet
 

Helgeland (Bindal)

Målested: Varvassvika

Prøver uttatt dato 12. mar.

Bakgrunn: NB!! Skjellprøve analysert uke 9, algeprøve denne uke

Mer om målingen

Kan spise skjell

Gjelder t.o.m fredag 23. mars 2018